Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

SDMO

 – Naplánovat trasu
Poskytování komplexních služeb lidem postiženým dětskou mozkovou obrnou a jejich rodinám. Zajišťujeme léčebné rehabilitace, poradenství a odborné lékařské poradenství, klubové aktivity, činnosti spočívající v tvůrčích a volnočasových aktivitách. Pořádáme přednášky a osvětové …
222 310 803

Středisko pro zrakově postižené

Provozujeme zvukovou, braillskou a digitální knihovnu, zaměřenou především na oblast křesťanství. Pořádáme setkávání pro lidi se zrakovým …

Liga proti otokům

 – Naplánovat trasu
Provozujeme organizaci sdružující spoluobčany s onemocněním krve a krvetvorných orgánů. Našim členům poskytujeme odborné poradenství a informace o nemocích a postižení. Zajišťujeme rekreační pobyty pro …
284 685 595

Czech Deaf Youth, z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme organizace mladých pro mladé. Naším cílem je se scházet se všemi dětmi, adolescenty a mladými se sluchovým postižením do 35let a společně se bavit, během výletů poznávat krásy ČR, zúčastňovat se netradičních soutěží a získávat nové …

Kvadru, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sociální činnost se zaměřením na tělesně postižené občany po poranění míchy, upoutané na invalidní …
(1)
603 574 564

Svaz diabetiků České republiky

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje spoluobčany s …
222 513 333

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - Základní organizace vnitřně postižených

 – Naplánovat trasu
Nabízíme odborné rehabilitační a rekondiční programy. Nabízíme volno-časové aktivity. Pořádáme rekondiční pobyty. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné i seniory a soustředit se na prevenci civilizačních …
224 812 225

Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v České republice, o.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora lidí s mentálním postižením. Sdružování rodičů, rodinných příslušníků i odborníků za účelem zajištění a prohloubení péče o postižené …
221 890 436

Sdružení zdravotně postižených v ČR, z.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby pro zdravotně postižené. Naším cílem je koordinace postupu členů Sdružení při prosazování rovnoprávného postavení osob se zdravotním postižením a seniorů ve společnosti, obhajoba práv a prosazování společných zájmů a potřeb těchto …
221 890 411


Asociace rodičů a přátel zdravotně postižených dětí v ČR, o.s. Klub STONOšKA

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním osob, kteří chtějí aktivně pomoci zdravotně postiženým dětem, mládeži a jejich rodinám. Poskytujeme pomoc při řešení složitých životních situací, základní a odborné sociální poradenství, klubovou a zájmovou činnost, odlehčovací služby a rekondiční …
224 817 438

Půjčovna 3P Praha, z.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je přispívat ke zkvalitňování života osob se zdravotním postižením, seniorů a jejich blízkých a to především poskytnutím podpory a pomoci v obtížné sociální situaci. Pro seniory realizujeme kurzy tréninku paměti, nabízíme výuku práce na PC, podporujeme rehabilitační, kondiční …
728 453 621

O.P.U.S, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zprostředkování specifických vzdělávacích a pracovních …
728 453 621

Pražská organizace vozíčkářů, o.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb s cílem začlenění osob s postižením do společnosti. Nabídka individuálních i hromadných počítačových kurzů a provoz …
224 827 210