Firmy

Sdružení pro republiku – Republikánská strana Čech, Moravy a Slezska

Činnost politické …

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …

Ostravské fórum

Činnost regionálního politického …

ProOlomouc

Činnost komunálního politického …

Pévéčko

Činnost politického …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byli zvoleni Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek do funkce 1. místopředsedy. Nabídka odborných seminářů a přednášek zvoleným zastupitelům na všech …

ANO 2011

Činnost politického …

Československá strana socialistická

Prosazování politických …

Komunistická strana Čech a Moravy

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života, lidských práv, životního prostředí a modernizace české …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

KOMUNISTICKÁ STRANA ČESKÁ 21

Činnost politické …

Moderní společnost

Činnost politické …