Firmy

Komunistická strana Čech a Moravy - OV KSČM Praha 1

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Česká Suverenita

Činnost politické …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Alternativa pro Českou Republiku

Národně orientovaná, euroskeptická, liberálně konzervativní strana. Zakladatelé ApČ se hlásí ke stejným hodnotám, cílům a stejné politice, jakou německým občanům nabízí tamní Alternative für Deutschland (AfD), a chce být pro české voliče stejnou …

Referendum o Evropské unii

Rozhodněte volby 2017. Jsme nové politické hnutí. Kandidujeme ve volbách do Poslanecké sněmovny parlamentu České …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …

Konzervativní a sociální hnutí

Politická strana stojící na principech demokracie, křesťanského konzervativismu a českého …

PRO občané

Činnost politického …

Iniciativa občanů

Činnost politického …

Občanská konzervativní strana

Činnost politické …

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …