Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Podpora občanů

Činnost politického …

Mladoboleslavské hnutí nezávislých

Činnost regionálního politického …

Česká strana národně socialistická

Politická strana hájící národní zájmy a státní …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Komunistická strana Čech a Moravy - OV KSČM Kutná Hora

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života, lidských práv, životního prostředí a modernizace české …

VOLBA PRO KLADNO

Činnost politické …

Národní demokracie

Politické hnutí hlásící se k principu národní solidarity. Hájíme zdravé vlastenectví, tradiční rodinu a tvořivý životní styl. Stavíme ideu širokého zapojení občanů do veřejného dění, včetně uplatnění některých prvků přímé …

Volba pro Mladou Boleslav

Činnost politického …

Lidé a Politika

Činnost politické …

Občanská demokratická strana

Politická strana zakládající svůj program na principech osobní svobody, parlamentní demokracie a tržního …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

NEZÁVISLÍ PRO PRAHU 10 - HNUTÍ PRO LEPŠÍ DESÍTKU

Činnost politického …