Firmy

KDU - ČSL

Politická strana uznávající základní význam práv a svobod, nezbytnost solidarity a zdůrazňuje význam občanského sdružení, svépomoci a …

Jirkov 21. století

Činnost regionální politické strany. Za hlavní cíl považujeme trvalý, všestranný rozvoj města Jirkova a jeho životního prostředí, odpovídající požadavkům moderní doby 21. …

Severočeši.cz

Provozujeme regionální politické …

Česká strana sociálně demokratická

Levicová politická strana se hlásí k myšlenkám a základním programovým cílům Socialistické internacionály a Evropské sociálně demokratické strany. Provozujeme zájmová hnutí, sdružení či kluby a pořádáme …

TOP 09

Česká pravicová politická strana preferující tradice, odpovědnost a prosperitu. Do čela strany byli zvoleni Karel Schwarzenberg jako předseda a Miroslav Kalousek do funkce 1. místopředsedy. Nabídka odborných seminářů a přednášek zvoleným zastupitelům na všech …

Nezávislí pro Bílinu

Činnost politického …

Šance pro Duchcov

Činnost regionálního …

HNUTÍ NEZÁVISLÝCH ZA HARMONICKÝ ROZVOJ OBCÍ A MĚST

Činnost politického …

Ústečané

Činnost politického …

PRO Sport a Zdraví

Činnost politického …

Komunistická strana Čech a Moravy - OV KSČM Ústí nad Labem

Provozujeme politickou stranu, která se hlásí k hodnotám a tradicím levicového hnutí. Dlouhodobým programovým cílem je socialismus. Hájíme zájmy neprivilegovaných občanů, kteří svou prací vytvářejí duchovní a materiální hodnoty. Pořádáme …

Strana zelených

Parlamentní strana přinášející do politiky témata v oblasti kvality života, lidských práv, životního prostředí a modernizace české …

NOVÝ SEVER

Činnost politické …

Občané městu, město občanům

Provozujeme politické hnutí občanů s cílem politické profilace jejich názorů, představ a řešení na celostátní …