Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Pardubice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje řádný stav a správu pozemních komunikací v majetku města včetně jejich evidence. Podílí se na zabezpečení řádného stavu komunikací v majetku či správě jiných subjektů. Zastupuje město při právních úkonech před stavebními úřady ve věcech pozemních …
466 859 351

MÚ Svitavy - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
(1)
461 550 460

MÚ Polička - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Česká Třebová - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Zabývá se výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, správou agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Moravská Třebová - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Vysoké Mýto - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Zabývá se údaji v technickém průkazu silničního vozidla a agendou poplatků. Vede výpisy z evidenční karty řidiče nebo vydává data z registru …
465 466 255

MÚ Lanškroun - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zabývá se vydáváním a vyměňováním řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a jejich duplikátů. Vydává také registrace k provozování …
465 385 216

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor dopravy, silničního hospodářství a správních agend

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
465 514 340

MÚ Litomyšl - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …
461 653 450

MÚ Hlinsko - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
469 326 120

MÚ Chrudim - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Projednáváme přestupky proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích a ukládáme pokuty. Vydáváme a vyměňujeme řidičské průkazy. Vedeme registr řidičů a silničních vozidel. Provádíme zápisy údajů v technickém průkazu. Vykonáváme státní dozor na silnicích II. a III. …
469 657 500

MÚ Holice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením registru vozidel, výkonem státního odborného dozoru v silniční dopravě, správou agendy týkající se autoškol a dopravních …
466 741 240

MěÚ Kostelec nad Orlicí - odbor dopravy - obecní živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel. Zabýváme se problematikou řidičských průkazů či zkušebních komisařů. Zajišťujeme správu agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Nové Město na Moravě - Odbor dopravy a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Zajištění správy v oblasti vnitřních …
566 598 370