Firmy

MÚ Moravská Třebová - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

Živnostenský úřad Polička

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
461 723 860

MÚ Lanškroun - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zabývá se vydáváním a vyměňováním řidičských průkazů, mezinárodních řidičských průkazů a jejich duplikátů. Vydává také registrace k provozování …
465 385 216

Miřetice - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1325. Obec se nachází v nadmořské výšce 390 metrů. Na území žije 1242 …
CzechPOINT
469 319 292

MÚ Králíky - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření …
465 670 711

MÚ Proseč - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zaměřujeme se také na správu hospodaření …
469 321 137

MÚ Vysoké Mýto - Odbor právní a majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťování právní agendy městského úřadu. Odbor zpracovává návrhy právních předpisů města. Provádí šetření a potvrzování skutečností o občanech pro potřeby státních orgánů. Zaměřuje se na vidimaci a legalizaci nebo zastupování úřadu před soudy. Vede evidenci nemovitého i movitého majetku …
465 466 135

MÚ Žamberk - Odbor obrany a krizového řízení

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany obyvatelstva v působnosti …
465 670 218

Magistrát města Pardubice - Odbor informačních technologií

 – Naplánovat trasu
Odbor poskytuje informační podporu pro činnost magistrátu …
466 859 288

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor provozních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …
465 461 565

MÚ Česká Třebová - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje právní agendy města. Poskytuje právní služby odborům magistrátu i dalším orgánům města. Zastupuje město v právních a obdobných …

MÚ Přelouč - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydává řidičské průkazy. Registruje silniční a zvláštní vozidla a zajišťuje přihlašování, převody a odhlašovaní vozidel. Schvaluje technickou způsobilost vozidel dovezených ze zahraničí, po přestavbě a individuální výrobu …
466 094 211

MÚ Přelouč - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Provádí kontrolní činnost v oblasti odpadového hospodářství. Odbor vydává závazná stanoviska k zásahům, které by mohly vést k poškození nebo zničení významného krajinného prvku nebo ohrožení či oslabení jeho ekologicko-stabilizační …
466 094 231

Živnostenský úřad Holice

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení či provozování živnosti. Vedeme živnostenský rejstřík. Zabýváme se výkonem státní správy. Vedeme agendu místních poplatků a evidenci zemědělských …
466 741 280