Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Miřetice - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1325. Obec se nachází v nadmořské výšce 390 metrů. Na území žije 1242 …
CzechPOINT
469 319 292

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor provozních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťování technických, provozních a hospodářských potřeb …
465 461 565

Živnostenský úřad Polička

 – Naplánovat trasu
Vydávání rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vedení živnostenského …
461 723 860

MÚ Lanškroun - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany přírody, ovzduší a zvířat proti týrání. Pečujeme o odpadové, lesní a vodní hospodářství a zemědělský půdní fond. Odbor vydává a odebírá rybářské lístky a provádí jejich kontroly. Vydává souhlas k návrhům tras podzemních a nadzemních vedení, pozemních komunikací a vodních …
465 385 283

Magistrát města Pardubice - Odbor rozvoje a strategie

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje vytvoření strategického plánu města, monitoruje a vyhodnocuje jeho realizaci. Zajišťuje agendu přípravy a realizace čerpání fondů EU, činnosti projektových manažerů u projektů, které předkládá město do národních dotačních titulů i do dotačních titulů EU či jiných …
466 859 479

MÚ Žamberk - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje vyřizování právních záležitostí města i městského úřadu a provádí právní konzultace pro orgány města. Připravuje návrhy právních předpisů města a vnitřních předpisů městského …
465 670 215

MÚ Vysoké Mýto - Odbor právní a majetkový

 – Naplánovat trasu
Zajišťování právní agendy městského úřadu. Odbor zpracovává návrhy právních předpisů města. Provádí šetření a potvrzování skutečností o občanech pro potřeby státních orgánů. Zaměřuje se na vidimaci a legalizaci nebo zastupování úřadu před soudy. Vede evidenci nemovitého i movitého majetku …
465 466 135

MÚ Česká Třebová - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje právní agendy města. Poskytuje právní služby odborům magistrátu i dalším orgánům města. Zastupuje město v právních a obdobných …

MÚ Proseč - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Zaměřujeme se také na správu hospodaření …
469 321 137

MÚ Králíky - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření …
465 670 711


Živnostenský úřad Svitavy

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
461 550 280

MÚ Březová nad Svitavou - Odbor finanční a vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, ověřování podpisů a opisů, evidence obyvatel i psů, přidělování čísla popisného, výpisu z rejstříku trestů. Vybírání poplatků za likvidaci odpadů a pronájem pozemků. Vedení matričních knih, vystavení matričních …
461 521 280

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
465 514 512