Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
416 850 199

Magistrát města Teplice - Odbor dopravy a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou a údržbou dopravního značení, místních komunikací, dětských hřišť, městské zeleně a dešťových …
417 510 902

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje údržbu, opravy a rozvoj pozemních komunikací na území města. Vede registr řidičů a vozidel a zajišťuje městskou hromadnou dopravu. Vydává řidičská oprávnění či povolení k provozování autoškol a stanic měření …
475 271 843

MÚ Bílina - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Vydává licence pro provozování městské autobusové dopravy a pro provozování městské autobusové dopravy. Provádí dohled v bezpečnosti provozu na …

Magistrát města Chomutova - Odbor dopravních a správních činností

 – Naplánovat trasu
Provádíme registrace a převody motorových vozidel, vydávání řidičských průkazů, projednávání a rozhodování o přestupku proti bezpečnosti a plynulosti …
474 637 270

Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Působíme v úseku osobní a nákladní dopravy, správních deliktů, státního odborného dozoru a odvolacího řízení. Přijímáme návrhy, žádosti a stížnosti týkajících se dopravy. Organizujeme zkoušky odborné způsobilosti dopravců a učitelů autoškol. Vydáváme rozhodnutí o uzavírkách pozemních …
(1)
475 657 525

Odbor dopravy a silničního hospodářství Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel. Vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťujeme správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Evidujeme osoby podnikající v taxislužbě. Vydáváme osvědčení odborné způsobilosti …
416 916 509

MÚ Žatec - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Kadaň - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Vydává osvědčení odborné způsobilosti …
474 319 600

MÚ Podbořany - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Provádění zkoušek žadatelů o řidičské oprávnění či přezkoušení odborné …
415 237 520

MÚ Lovosice - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Samostatně komplexně vykonává ucelený výkon státní správy na úseku řidičských průkazů a evidence …

MÚ Slaný - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě. Spravujeme agendy týkající se autoškol a dopravních …

MÚ Žandov - Odbor výstavby a dopravy

 – Naplánovat trasu
Povolování terénních úprav, kolaudačních řízení a odstraňování staveb. Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě. Dále se podílíme na pořízení územně plánovací dokumentace, vydáváme časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby a mnoho …
(1)
487 723 795

MÚ Kralupy nad Vltavou - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zařízení zkoušky odborné způsobilosti pro žadatele o koncesi na taxislužby. Vydáváme povolení ke zvláštnímu užívání místní komunikace a silnice II. a III. …
315 728 088