Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
416 850 151

MÚ Chlumec - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor se zabývá rozpočtem města a jeho účetnictvím. Spravuje místní poplatky a fakturace. Má na starost personalistiku, mzdy a zábor veřejného …
472 710 613

MÚ Bílina - Odbor interního auditu

 – Naplánovat trasu
Vnitřní kontrola činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu a jejich nakládání s přidělenými finančními a hmotnými prostředky. Koordinace výkonu finanční kontroly. Odpovídá za organizaci práce a činnost odboru na svěřených úsecích, za spolupráci s ostatními odbory úřadu a státními …

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor kontroly

 – Naplánovat trasu
Projednává přestupky ve věcech, které spravuje úřad magistrátu, pokud k jejich projednávání nejsou příslušné jiné správní orgány. Vede centrální evidenci veškerých stížností a vykonává kontrolní činnost. Rozhoduje přestupky a správní …
475 241 439

MÚ Roudnice nad Labem - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vybírání poplatků např. za odvoz odpadů či za …
416 850 131

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor sociálních věcí, školství a sportu

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
474 359 629

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje zabezpečování činnosti na úseku ochrany a tvorby životního prostředí, vodního hospodářství a …
416 850 183

MÚ Jiříkov - Odbor místního a bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Evidence i přidělováni popisných čísel, údržba a správa bytových i nebytových prostor města, zajišťování chodu hřbitova a organizace veřejně prospěšných prací. Údržba veřejného prostranství na území města a kanalizačního …

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
416 850 199

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
416 850 161

MÚ Roudnice nad Labem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy zejména v oblasti stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o státní památkové péči, zákona o přestupcích, zákona o vyvlastnění a v několika dalších …
416 850 121

MÚ Jirkov - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme právnické služby. Zajišťujeme v plném rozsahu činnost komise k projednávání přestupků města Jirkov. Vyhotovujeme některé typy smluv a jiných právních úkonů a provádí kontrolu obsahu veškerých smluv uzavíraných městem Jirkovem, vedeme rovněž jejich evidenci a …

MÚ Žatec - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Podbořany - majetkoprávní odbor a živnostenský úřad

 – Naplánovat trasu
Provádíme přijímání a sepisování žádostí živností volných, řemeslných, vázaných a koncesovaných pro fyzické i právnické osoby tuzemské či zahraniční. Vypracováváme podklady pro majetkoprávní převody a vypořádání majetku města. Připravujeme texty výpovědí z nájmu, dohody o ukončení …
415 237 522