Firmy

MÚ Roudnice nad Labem - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Vybírání poplatků např. za odvoz odpadů či za …
416 850 131

MÚ Chlumec - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Finanční odbor se zabývá rozpočtem města a jeho účetnictvím. Spravuje místní poplatky a fakturace. Má na starost personalistiku, mzdy a zábor veřejného …
472 710 613

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
416 850 126

MÚ Bílina - Odbor interního auditu

 – Naplánovat trasu
Vnitřní kontrola činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu a jejich nakládání s přidělenými finančními a hmotnými prostředky. Koordinace výkonu finanční kontroly. Odpovídá za organizaci práce a činnost odboru na svěřených úsecích, za spolupráci s ostatními odbory úřadu a státními …

ÚMO Ústí nad Labem - město - Odbor tajemníka

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení personálních, vzdělávacích a platových záležitostí v pracovně právních vztazích úředníků a zaměstnanců městského obvodu. Zajišťuje průběh voleb a referend či sčítání domů, bytů a obyvatelstva. Přijímá a eviduje petice, stížnosti a žádosti o poskytnutí …
475 241 376

MÚ Postoloprty - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, rozhodování o změně jména i příjmení, provádění ověřování podpisů a kopií listin, vedení elektronické podatelny, vydávání povolení k umístění i provozování výherních hracích automatů a řešení přestupků ve správním …
415 778 411

Živnostenský úřad Roudnice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Poskytování konzultací a poradenství registrovaným i začínajícícím …
416 850 220

MÚ Litvínov - Odbor systémového řízení

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu informačních sítí a webových stránek …
476 767 820

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
416 850 151

MÚ Roudnice nad Labem - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy zejména v oblasti stavebního zákona, zákona o pozemních komunikacích, zákona o státní památkové péči, zákona o přestupcích, zákona o vyvlastnění a v několika dalších …
416 850 121

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních …
416 850 199

MÚ Žatec - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

Rybniště - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1480. Obec se nachází v nadmořské výšce 460 metrů. Na území žije 681 …
CzechPOINT
412 381 121

MÚ Chabařovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Hlavní činnosti odboru je zajišťování stavebně právní činnosti města a investiční výstavby. Odbor se zabývá agendou územního plánování, stavebního řádu, dopravy …
475 225 460