Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Chvaletice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinaci kulturních aktivit. Vedeme seznam kulturních památek. Provádíme výkon státního stavebního dohledu při obnově kulturních …
466 988 217

MÚ Přelouč - Oddělení školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství. Zpracovává a předkládá krajskému úřadu rozbor hospodaření za školy a školská zařízení v obvodu jeho působnosti. Zajišťuje podklady pro sumarizaci účetní závěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská …
466 094 135

MÚ Králíky - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a …
465 670 721

MÚ Ústí nad Orlicí - Odbor školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a propagace

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury, sportu, cestovního ruchu a …
465 514 267

Město Skuteč - odbor kultury a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství, cestovního ruchu a památkové …
469 326 487

MÚ Litomyšl - Odbor školství a sociální péče

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit. Zabezpečení činnosti školské komise, komise pro sport, mládež a tělovýchovu, pro rodinu a komunitní plánování a komise prevence kriminality. Zpracovávání smluv o poskytnutí dotace. Poskytování darů trenérům dětí a …
461 653 350

Magistrát města Pardubice - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Komplexně se zabývá otázkami společenského života, školství, zdravotnictví, kultury, sportu a cestovního ruchu ve městě, jejich rozvojem a podporou. Metodicky a organizačně zajišťuje činnost Dětského parlamentu a Studentského parlamentu. Koordinuje bezbariérovost …
466 859 426

MÚ Svitavy - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
461 550 200

MÚ Jablonné nad Orlicí - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Zajištění vzdělávacích kurzů. Vydávání Jablonského …
465 641 371

MÚ Česká Třebová - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Vedení evidence poptávky a nabídky volných míst ve školství. Péče o válečné hroby a pietní …

MÚ Chrudim - Odbor školství,kultury, sportu a památkové péče

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme podklady pro sumarizaci účetní uzávěrky a účetních a finančních výkazů za školy a školská zařízení. Podílíme se na zpracování krajské koncepce podpory státní památkové péče. Sledujeme hospodárnost a účelnost vynakládaných finančních prostředků v oblasti …
469 657 670

MÚ Rychnov nad Kněžnou - Odbor školství, kultury, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …

MÚ Nové Město na Moravě - Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Financování a správa úseků školství, kultury a sportu. Výkon státní správy a samosprávy v oblasti sociálního zabezpečení a výplaty sociálních …
566 598 420

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu a …
566 688 130