Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Mostu - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Správa úseků školství, kultury a sportu a cestovního …
476 448 111

Krajský úřad Ústeckého kraje - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Vedeme školský rejstřík. Zajišťujeme povinnou školní docházku u cizinců, vzdělávání žáků s mentálním postižením a primární prevenci rizikového chování ve školství. Přijímáme žádosti o přezkoušení. Vydáváme metodická doporučení k zařazování dětí do tříd s upraveným vzdělávacím …
475 657 233

MÚ Krupka - Odbor školství, kultury a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
417 803 121

MÚ Roudnice nad Labem - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
416 850 151

MÚ Klášterec nad Ohří - Odbor komunikace a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
474 359 686

Magistrát města Teplice - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se financováním rozpočtové agendy na úseku školství a příspěvkové organizace. Navrhujeme rozpočty a kontrolujeme účetní závěrky a hospodaříme s prostředky přidělenými městem. Shromažďujeme a zpracováváme data z dokumentace za školy a školská …
417 510 430

MÚ Kadaň - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizuje aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vede evidenci majetku mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Dále zabezpečuje opravy a údržbu školských zařízení …
474 319 676

Odbor školství kultury, sportu a památkové péče Litoměřice

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizujeme aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vydáváme závazná stanoviska k restaurátorským pracím na kulturních památkách a věcech. Zpracováváme podklady pro propagaci …
416 916 189

Magistrát města Ústí nad Labem - Odbor školství, kultury, sportu a sociálních služeb

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury, sportu a nestátních sociálních služeb. Zajišťuje správu a opravy objektů, které využívají příspěvkové organizace. Zpracovává zřizovací listiny a plní úkoly v souvislosti s jmenováním i odvoláváním ředitelů příspěvkových …
475 271 799

Magistrát města Chomutova - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajištění financování, rozpočtových agend a správy úseků školství, kultury a …
474 637 469

MÚ Štětí - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme a organizujeme kulturní akce organizované městem a koordinujeme kulturní aktivity. Zaměřujeme se také na poskytování meziknihovních služeb, shromažďování, zpracování, uchování a poskytování informací o městě Štětí, péče o kulturní památky a další hodnoty společenského …
416 812 401

MÚ Dubí - Odbor školství a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sociální péči, pomoc v hmotné nouzi a sociálně právní ochranu dětí. Zabýváme se správou v oblasti …
417 554 637

MÚ Duchcov - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zajišťuje propagaci města, vydávání propagačních materiálů a vysílání městského rozhlasu. Dohlíží na údržbu a opravy objektů mateřských škol, základních škol, Domu dětí a mládeže, kulturních zařízení města a dětských palisádových …
417 514 426

MÚ Slaný - Odbor školství a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství a tělovýchovy. Připravuje podklady pro zasílání příspěvků pro školy a školská …
312 511 281