Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Jihlava - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Financování, rozpočtové agendy a správa úseků školství, kultury a sportu, ohlašování kulturních a společenských …

MÚ Telč - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních aktivit. Odbor sepisuje městskou kroniku. Zastává péči o památky a pietní místa. Rozdává dotace a zastupuje město při správních řízeních. Organizuje tiskové konference a stará se o aktualizace …
567 112 405

MÚ Pelhřimov - Odbor školství, kultury a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových …

MÚ Třebíč - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Zprostředkování zřizovatelské funkce mezi radou města a příspěvkovými organizacemi zřízenými zastupitelstvem města v oblasti školství. Sestavování a projednávání provozního rozpočtu příspěvkových …
568 896 165

MÚ Žirovnice - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury a …
565 494 095

MÚ Velké Meziříčí - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a kultury. Sledování čerpání rozpočtu přímých neinvestičních výdajů, zabezpečování dohadovacích řízeních o rozpočtu se školami i školskými řízeními a shromažďování podkladů k provedení úprav …
566 781 030

MÚ Žďár nad Sázavou - Odbor školství, kultury a sportu

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, kultury, mezinárodních vztahů, cestovního ruchu a …
566 688 130

MÚ Třešť - Odbor kultury a propagace

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem. Nabídka koordinace kulturních …
567 584 938

MÚ Nové Město na Moravě - Odbor školství, kultury, cestovního ruchu a sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Financování a správa úseků školství, kultury a sportu. Výkon státní správy a samosprávy v oblasti sociálního zabezpečení a výplaty sociálních …
566 598 420

MÚ Havlíčkův Brod - Odbor vnějších a vnitřních vztahů

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem. Koordinace kulturních …
569 497 140

MÚ Dačice - Odbor kultury a cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá organizačním zajištěním kulturních akcí organizovaných městem a koordinací kulturních aktivit. Vydává závazná stanoviska k restaurátorským pracím na kulturních památkách a věcech. Zpracovává podklady pro propagaci města. Zajišťuje vedení kroniky města a kronik místních …
384 401 275

Město Skuteč - odbor kultury a školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu v oblasti školství, cestovního ruchu a památkové …
469 326 487

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a …
384 351 111

MÚ Čáslav - Odbor školství, kultury a pam. péče

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje správu v oblasti školství, kultury a památkové péče. Zabývá se tvorbou rozpočtu škol a školských zařízení, kontrolou čerpání finančních prostředků a zajišťováním oprav a údržby majetku …
327 300 139