Firmy

Živnostenský úřad Kraj Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
564 602 299

MÚ Hrotovice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
568 838 532

MÚ Pacov - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Realizace přípravy stavebních investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu od jejich zadání až po nabytí právní moci stavebního …
565 455 165

MÚ Polná - Odbor správní a sociální

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provozování služby …
567 559 200

MÚ Třešť - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zaměření na úsek investic, údržby majetku, rozvoje, odpadového hospodaření, veřejného pořádku, vodního hospodářství a životního prostředí …
567 584 930

MÚ Havlíčkův Brod - Odbor správy a informatiky

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje chod úřadu po technické …
569 497 110

MÚ Pelhřimov - Odbor informačních a komunikačních technologií

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy informačních sítí …

MÚ Hrotovice - Odbor ekonomický a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor vede kompletní účetnictví města, kompletní mzdovou agendu, provádí povolování hracích přístrojů i sestavuje účetní …
568 838 533

Magistrát města Jihlava - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťování investiční činnosti, výstavby a strategického rozvoje …

MÚ Ledeč nad Sázavou - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města a správu životního …
569 729 530

MÚ Přibyslav - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Povolujeme stavby, jejich změny a odstraňování a terénní úpravy. Vydáváme kolaudační a územní …
569 430 824

MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vykonáváme státní odborný dozor v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zabýváme se udělováním a odnímáním řidičských oprávnění, schvalováním technické způsobilosti či přidělováním registračních …
569 496 628


MÚ Světlá nad Sázavou - Odbor správní, školství a živnostenský

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel. Vedeme evidenci zemědělských podnikatelů, provádí změny a rušení osvědčení. Provádíme také živnostenské kontroly a ukládáme pokuty za porušení. Zabýváme se vedením živnostenského rejstříku v působnosti správního …
569 496 616