Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Kraj Vysočina

 – Naplánovat trasu
Vydáváme rozhodnutí o udělení koncese i o pozastavení provozování živnosti. Vedeme živnostenský …
564 602 299

MÚ Hrotovice - Odbor ekonomický a investiční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor vede kompletní účetnictví města, kompletní mzdovou agendu, provádí povolování hracích přístrojů i sestavuje účetní …
568 838 533

MÚ Polná - Odbor správní a sociální

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Provozování služby …
567 559 200

MÚ Třešť - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a komunikací. Zaměření na úsek investic, údržby majetku, rozvoje, odpadového hospodaření, veřejného pořádku, vodního hospodářství a životního prostředí …
567 584 930

MÚ Pelhřimov - Odbor informačních a komunikačních technologií

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy informačních sítí …

MÚ Hrotovice - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
568 838 532

MÚ Pacov - Investiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Realizace přípravy stavebních investic, shromažďování a vyhodnocování požadavků na výstavbu od jejich zadání až po nabytí právní moci stavebního …
565 455 165

Magistrát města Jihlava - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zajišťování investiční činnosti, výstavby a strategického rozvoje …

MÚ Havlíčkův Brod - Odbor správy a informatiky

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje chod úřadu po technické …
569 497 110

MÚ Brtnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města. Poskytujeme veřejně dostupné informace. Vydáváme stavební povolení, územní rozhodnutí i sdělení k ohlášení drobných …
567 571 717

MÚ Polná - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a správy životního …
567 211 697

MÚ Přibyslav - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Povolujeme stavby, jejich změny a odstraňování a terénní úpravy. Vydáváme kolaudační a územní …
569 430 824


MÚ Bystřice nad Pernštejnem - Odbor bytového hospodářství

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou bytového fondu. Vedeme evidence obecních bytů, evidence žádostí o zařazení do seznamu žadatelů o přidělení …
566 590 372