Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Olomouc - Odbor koncepce a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování. Zaměřujeme se také na projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků. Podávání návrhu na vklad dat do evidence územně plánovací …
588 488 361

MÚ Velká Bystřice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
(1)
585 351 713

MÚ Litovel - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme územně plánovací informace a územní souhlasy a rozhodnutí. Vydáváme stavební povolení. Provádíme odstraňování staveb, terénní úpravy a kontrolní prohlídky staveb. Vyměřujeme správní poplatky a přidělujeme či rušíme evidenční, popisné a orientační …
585 153 240

MÚ Uničov - Odbor výstavby a úřad územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor pořizuje územní plán a eviduje jeho změny, pořizuje regulační plán historického jádra města, vydává územní rozhodnutí, stavební povolení, kolaudační rozhodnutí a rozhodnutí o změně v užívání staveb, povoluje terénní úpravy a odstraňování …
585 088 221

Městys Náměšť na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vykonávání státní správy na úseku státní památkové péče a územního plánování. Vedení stavebních řízení a výdej stavebních povolení i kolaudačních rozhodnutí. Zajištění stavebního …
585 757 813

Lutín - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti …
585 944 286

MÚ Moravský Beroun - Odbor vnitřních věcí, výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel, stavebně právní činnosti města a správy životního …
554 773 120

MÚ Litovel - Odbor místního hospodářství a stavebních investic

 – Naplánovat trasu
Nabízíme přípravy, realizace a koordinace investičních výstaveb města. Posuzujeme a připravujeme žádosti o odprodej pozemků města. Zajišťujeme údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, stávajícího dopravního značení a veřejného …
585 153 257

MÚ Šternberk - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Pořizuje územní plán, podává návrh na vložení dat do evidence, vykonává státní dozor ve věcech územního plánování. Rozhoduje o přidělení čísel popisných, evidenčních a …
585 086 400

Magistrát města Olomouc - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Dále zajišťujeme vydávání závazných stanovisek pro údržbu, opravu, restaurování a rekonstrukci kulturních …
588 488 141

MÚ Kostelec na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy o územním plánování a stavebním …
582 373 479

Statutární město Prostějov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města, územní plánování a rozhodování. Pořizujeme územní a regulační plány a územní studia. Zaměřujeme se na změny účelu užívání stavby a odstraňování staveb. Provádíme výkon státního …
582 329 153

MÚ Břidličná - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor zajišťuje stavebně právní činnosti města a správu životního prostředí. Provádí územní řízení. Vydává souhlas a stavební …
554 286 391

MÚ Lipník nad Bečvou - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání stavebních povolení, územních rozhodnutí, povolení k odstranění stavby či změny stavby před dokončením a povolení drobných stavebních úprav. Zajištění …
581 722 223