Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Statutární město Prostějov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města, územní plánování a rozhodování. Pořizujeme územní a regulační plány a územní studia. Zaměřujeme se na změny účelu užívání stavby a odstraňování staveb. Provádíme výkon státního …
582 329 153

MÚ Kostelec na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje výkon státní správy o územním plánování a stavebním …
582 373 479

MÚ Plumlov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Rozhodujeme o povolení obnovy řízení či pořizujeme územně plánovací dokumentaci. Dále vykonáváme státní dozor ve věcech stavebního úřadu. Na úseku územního plánování pořizujeme územně plánovací dokumentace pro území města …
582 393 191

MÚ Konice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města, správy památkové péče a strategického plánování. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích …
582 401 481

Lutín - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti …
585 944 286

Městys Náměšť na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vykonávání státní správy na úseku státní památkové péče a územního plánování. Vedení stavebních řízení a výdej stavebních povolení i kolaudačních rozhodnutí. Zajištění stavebního …
585 757 813

MÚ Tovačov - Odbor výstavby, životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města a ochrany životního …
581 706 957

MÚ Ivanovice na Hané - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění činností stavebního úřadu, územního plánování, vyvlastňování a dalších činností dle stavebního …
517 325 670

Magistrát města Olomouc - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích prací. Dále zajišťujeme vydávání závazných stanovisek pro údržbu, opravu, restaurování a rekonstrukci kulturních …
588 488 141

Magistrát města Olomouc - Odbor koncepce a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení dlouhodobých cílů a záměrů územního plánování. Zaměřujeme se také na projednávání jednotlivých investičních akcí a záměrů investorů a vlastníků pozemků. Podávání návrhu na vklad dat do evidence územně plánovací …
588 488 361

MÚ Vyškov - Odbor územního plánování a rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování koordinace investiční výstavby a územního plánování. Zpracování koncepce rozvoje funkčních složek. Pořizování územních plánů a regulačních plánů pro území …
517 301 270

MÚ Vyškov - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
517 301 265

ÚM Jedovnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
516 528 212

MÚ Litovel - Odbor místního hospodářství a stavebních investic

 – Naplánovat trasu
Nabízíme přípravy, realizace a koordinace investičních výstaveb města. Posuzujeme a připravujeme žádosti o odprodej pozemků města. Zajišťujeme údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, stávajícího dopravního značení a veřejného …
585 153 257