Firmy

MÚ Bechyně - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí, územně plánovací informace i územní souhlasy. Poskytujeme stavební povolení, povolení na změnu stavby, povolení k odstranění stavby, kolaudační souhlasy či povolení zkušebního …
381 477 045

MÚ Písek - Odbor školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství a volnočasových aktivit. Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem, koordinace kulturních …
382 330 850

MÚ Písek - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
382 330 235

MÚ Tábor - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizuje aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vede evidenci majetku mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Dále zajištění opravy a údržbu školských zařízení …
381 486 290

MÚ Nová Bystřice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
384 386 206

MÚ Rudolfov - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na zajišťování stavebně právní činnosti města. Provádíme správu majetku města a majetkoprávních …
775 742 979

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu a zajišťujeme údržbu nemovitého majetku ve vlastnictví města, nakládáme s nemovitostmi města. Zabýváme se úkony na úseku odpadového hospodářství …
384 351 111

MÚ Třeboň - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme ochranu životního prostředí. Provádíme výkony státní správy vodoprávního úřadu na úseku zákona o vodách, obecního úřadu, obce s rozšířenou působností, na úseku zákona o lesích a v oblasti odpadového …
384 342 170

MÚ Nové Hrady - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Odbor se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu …
386 101 019

MÚ Mirotice - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou hospodaření města. Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou, mzdovou a personální agendu, zpracováváme účtování příjmů, výdajů a hospodářské …
382 229 360

MÚ Chýnov - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vydáváním územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav či udržovacích …
381 297 166

MÚ Jindřichův Hradec - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
384 351 111

Živnostenský úřad Písek

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
CzechPOINT
382 330 700