Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Písek - Odbor interního auditu

 – Naplánovat trasu
Vnitřní kontrola činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu i jejich nakládání s přidělenými finančními a hmotnými …
382 330 238

Pluhův Žďár - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1267. Obec se nachází v nadmořské výšce 478 metrů. Na území žije 603 …
CzechPOINT
384 382 255

MÚ Vyšší Brod - Matrika a evidence obyvatel

 – Naplánovat trasu
Úsek zajišťuje ověřování podpisů a listin, žádosti o výpis z rejstříku trestů, vedení a správu matrik, zápisy o narození, uzavření manželství, úmrtí do matričních knih, zpracování podkladů pro zápis matričních událostí mimo republiku pro Zvláštní matriku Brno a svatby v matričním …
380 747 127

MÚ Tábor - Útvar vnitřního auditu

 – Naplánovat trasu
Útvar provádí audity dle schváleného plánu a operativní potřeby, prozkoumává a vyhodnocuje vnitřní kontrolní …
381 486 156

MÚ Tábor - Odbor financí

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou hospodaření města, sestavováním rozpočtu a vedením účetnictví města. Provádí zpracování daňového přiznání, účetních výkazů za město a výkazů o plnění rozpočtu města. Vede účtování peněžních fondů zřízených městem, příjmů a výdajů města a evidenci …
381 486 140

MÚ Tábor - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Úřad vede registr vozidel. Vykonává státní odborný dozor v silniční dopravě. Zajišťuje správu agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků, odnímání a vracení řidičských oprávnění a řidičských průkazů. Eviduje osoby podnikající v taxislužbě. Dále provádí údržbu a opravy …
381 486 280

Město Trhové Sviny

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme funkci sekretariátu a …
386 301 411

MÚ Tábor - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje optimální podmínky pro činnost školských zařízení, organizuje aktivity v oblasti volného času, tělovýchovy a sportu dětí a mládeže. Vede evidenci majetku mateřských škol, základních škol a školských zařízení. Dále zajištění opravy a údržbu školských zařízení …
381 486 290

MÚ Tábor - Odbor správy majetku města

 – Naplánovat trasu
Úřad se zabývá správou majetku města, majetkoprávními vztahy, údržbou majetku města mimo nebytových prostor a bytů a přípravou a realizací staveb města. Spravuje městský rozhlas a rozhlasy v místních částech, dětská hřiště a sportoviště, hřbitovy a energetiku městského …
381 486 210

MÚ Tábor - Odbor dopravně správních agend

 – Naplánovat trasu
Zabezpečuje agendu spojenou s vydáváním občanských průkazů a cestovních dokladů, řidičských oprávnění. Zajišťuje registraci motorových vozidel, bodový systém řidičů. Projednává přestupky na úseku pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla. Rozhoduje o zápisu vozidla do …
381 486 430

MÚ Volyně - Odbor správy majetku a investic

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
383 317 219

MÚ Veselí nad Lužnicí - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnost města, projednávání a rozhodování přestupků a správních deliktů, územní, stavební i kolaudační řízení, odstraňování staveb, konzultaci orgánům samosprávy a správu životního …
381 548 161

MÚ Tábor - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje ochranu životního prostředí se zaměřením na ochranu přírody a krajiny, zvířat, ovzduší, zemědělského půdního fondu a lesů. Dále se zaměřuje také na oblast rybářství a myslivosti, odpadů, vodovodů a kanalizací. Poskytuje odborné informace o životním …
(1)
381 486 480

Magistrát města České Budějovice - Odbor rozvoje a veřejných zakázek

 – Naplánovat trasu
Navazujeme kontakty s investory. Zaměřujeme se na prezentaci, propagaci a rozvoj města. Zajišťujeme zadávání veřejných zakázek včetně výběrového řízení, spravujeme agendu spojenou s dotačními programy …