Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Hradec Králové

 – Naplánovat trasu
Město se nachází v nadmořské výšce 235 metrů a má 92 808 obyvatel. Do správního obvodu patří 81 obcí. Poskytování služeb Czech POINTu. Leží na soutoku řek Labe a Orlice a jeho katastrální výměra činí 10561 ha. Mezi památky patří Bílá věž, Biskupský palác, Gočárovo schodiště a Bono Publico …
(1)
495 707 111


MÚ Hostinné - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Provádíme správu hospodaření města. Zabýváme se rozpočtem, pohledávkami a mzdami. Zajišťujeme provoz poklady a finanční účtárny. Spravujeme daně a místní …
499 404 736

MÚ Česká Skalice - Sociálně správní odbor

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
491 490 051

MÚ Rokytnice v Orlických horách - Odbor organizační a správní

 – Naplánovat trasu
Odbor města má na starosti zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Kontroluje dodržování právních předpisů ostatními výbory, komisemi, …
494 379 026

MÚ Kopidlno - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
493 655 686

MÚ Police nad Metují - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Povolování staveb, kolaudace, projednávání přestupků v oblasti územního plánování a stavebního řádu, povolování sítí a další služby. Působíme v oblasti kontrolní činnosti, vystavování rozhodnutí a místního …
491 509 992

MÚ Police nad Metují - Odbor investic, majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu majetku města a majetkoprávních vztahů a investiční výstavby. Věnujeme se péči o kulturní památky a lesní hospodářství. Připravujeme dotační a grantové projekty. Působíme v oblasti odpadového hospodářství. Zpracováváme podklady pro …
491 509 993

MÚ Nový Bydžov - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zpracovává rozpočet města, plnění rozpočtu, provádí finanční vypořádání, zabezpečuje přijetí, čerpání a splátky úvěrů, zajišťuje čerpání získaných dotací a připravuje návrhy obecně závazných vyhlášek o místních …

MÚ Úpice - Sociálně správní odbor

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
723 616 157

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Špindlerův Mlýn - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a tvorba rozpočtu. Vybírání poplatků za psa, za odpady a platby za pronájmy nebytových prostor. Vedení účetnictví. Odbor eviduje majetek města a provádí porovnání stavu s …
499 404 248

MÚ Rtyně v Podkrkonoší - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
499 888 140

Základní organizace Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče České republiky Gerontocentrum

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …