Firmy

Živnostenský úřad Rychnov nad Kněžnou

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …

Magistrát města Hradec Králové - Odbor interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Odbor provádí kontroly činnosti jednotlivých odborů magistrátu dle zadání rady města či kontrolního výboru. Vede evidenci podání s povahou stížností, podnětů a petic s následným vyřízením a prošetřením. Zajišťuje veřejnoprávní kontroly u žadatelů a příjemců veřejné finanční …

MÚ Dvůr Králové nad Labem - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme informační systémy městského úřadu, datové sítě, systémovou správu internetových stránek a správu serverů včetně zálohování a …
499 318 181

Městský úřad Vrchlabí - Odbor rozvoje města a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje správu agendy v oblasti rozvoje města, investičních akcí, silničního hospodářství a územního plánování. Vede akci Čisté horní Labe a akci Průmyslová zóna …
499 405 330

MÚ Jaroměř - Odbor dopravy a silničního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správa agendy týkající se autoškol a dopravních přestupků. Zajišťujeme zápis a výmaz zástavního práva k silničním vozidlům do registru vozidel a technického průkazu vozidla či …

MÚ Nové Město nad Metují - Odbor správy úřadu

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje organizační, personální a administrativní úkony úřadu, realizace a koordinace průběhu zahraničních cest, zahraničních návštěv a zahraničních vztahů města. Poskytuje technicko-administrativní zajištění agendy tajemníka a zasedání zastupitelstva …
491 419 605

Živnostenský úřad Broumov

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a o pozastavení provozování živnosti. Působí jako centrální registrační místo. Je provozovatelem živnostenského rejstříku. Zabezpečuje služby …
491 504 111

MÚ Žacléř - Ekonomický odbor

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se správou a hospodařením města. Vedeme a kontroluje rozpočet, zpracováváme účetní agendu, spolupracujeme s příspěvkovými organizacemi a zajišťuje související činnosti. Připravujeme, sestavujeme a kontrolujeme plnění rozpočtu nebo zpracováváme podklady pro úvěry a účelové …

MÚ Libáň - Matřiční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …
493 598 023

MÚ Červený Kostelec - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Spravujeme městské informační …
491 467 533

MÚ Úpice - Majetkový odbor

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Vedení evidence převodů nájmů bytů či žadatelů a prověřování žádostí o sociální a náhradní byty. Zabývání se uzavíráním nájemních smluv a kontrolou plateb nájemného. Zajištění komplexní evidence budov, staveb a pozemků ve vlastnictví …
731 487 955

MÚ Rychnov nad Kněžnou Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence …

MÚ Hostinné -Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Správní odbor se zabývá správou počítačové sítě, provozem infokanálu a přestupky. Zajišťujeme provoz sekretariátu starosty a svazku obcí. Dále se podílí na provozu matriky a CzechPointu. Do oblasti jeho působnosti patří evidence obyvatel, oddělení vnitřní kontroly a auditu a sociální …
499 441 333

MÚ Vamberk - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajištění investiční …
494 548 116