Firmy

Úřad městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace o úřadu a městském obvodu Liberec-Vratislavice nad Nisou. Spravujeme obecně závazné vyhlášky. Zabýváme se rozpočtem městského obvodu. Poskytování služeb Czech …
(1)
482 428 810

Magistrát města Liberec

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého města. Zpracovává veřejné zakázky a vyřizuje petice, stížnosti a podněty. Nabídka možnosti objednání pomocí automatického on-line systému. Poskytování služeb Czech …
485 243 111

MÚ Jablonec nad Nisou - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Činnost úřadu je územní plánování, příprava a realizace projektů investiční výstavby a péče o …
483 357 441

MÚ Rychnov u Jablonce nad Nisou - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
488 880 929

MÚ Česká Lípa - Odbor dopravy a občanskosprávních agend

 – Naplánovat trasu
Odbor má na starosti vedení registru vozidel, výkon státního odborného dozoru v silniční dopravě, správu agendy týkající se autoškol, dopravních přestupků. Vydává registrace k provozování autoškoly a rozhoduje o jejich změně a odnětí, schvaluje jejich výcvikévá …
487 881 131

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061

MÚ Smržovka - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních i kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …

MÚ Velké Hamry - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
483 369 825

MÚ Rokytnice nad Jizerou - Úsek správy majetku

 – Naplánovat trasu
Zajišťování státní správy majetku města včetně vedení evidence. Poskytování ochrany zemědělského půdního fondu. Přijímání žádostí o …
481 549 320

MÚ Hrádek nad Nisou - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajištění fakturací i celkových účetních uzávěrek města. Vedení poplatků za psy, svoz komunálního odpadu a za užívání veřejného …
482 411 451

MÚ Český Dub - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Obec má odbory ekonomiky, výstavby, životního prostředí a majetku, sociálních věcí a správní …
485 147 051

MÚ Semily - Odbor správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci obyvatel a provozních a hospodářských potřeb úřadu. Zaměřujeme se také na plný provoz podatelny a výpravny, roznos listovních zásilek, obsluhu telefonní ústředny, vykonáváme informační službu pro veřejnost a zveřejňujeme právní předpisy na úřední …
481 629 202

MÚ Český Dub - Odbor ekonomiky a správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření a majetku města. Zabývá se vedením účetnictví města, mzdovými agendami, vyhotovováním závěrečného účtu města za předchozí rok. Má na starost správa lesního hospodářství, pozemků a místních komunikací a evidence movitého a nemovitého majetku …
485 147 225

MÚ Desná - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
483 337 944