Firmy

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061

MÚ Smržovka - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních i kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …

MÚ Velké Hamry - Odbor sociální a kulturní

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti kultury a sociální …
483 369 811

MÚ Český Dub - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Obec má odbory ekonomiky, výstavby, životního prostředí a majetku, sociálních věcí a správní …
485 147 051

MÚ Český Dub - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
485 147 351

Živnostenský úřad Liberecký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme metodické řídicí a kontrolní činnosti vůči obecním živnostenským úřadům, rozhodujeme o odvoláních proti jimi vydaným rozhodnutím. Provádíme dozor podle zákona o regulaci reklamy. Kontrolujeme označování zboží cenami v …
485 226 641

MÚ Jablonné v Podještědí - Odbor hospodářsko finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor hospodářsko-finanční se zabývá správou hospodaření …
487 829 975

Oddělení kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Organizační a personální záležitosti úřadu a volených orgánů. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech veřejné správy a samosprávy. Sekretariát starosty a tajemníka. Evidence stížností, oznámení a podnětů občanů, evidence žádostí o informace. Správa webových stránek …
483 369 524

MÚ Turnov - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města i zajišťování jejich realizace a přijímání žádosti o změnu územního plánu. Vydávání koordinovaných stanovisek zahrnujících požadavky na ochranu veřejných zájmů, které orgán veřejné správy …
481 366 211

Magistrát města Liberec - Odbor správy veřejného majetku

 – Naplánovat trasu
Odbor zahrnuje zejména péči o komunikace, veřejné osvětlení, mostní konstrukce, dopravní značení, veřejnou zeleň a akce investičního charakteru. Specializuje se na označování názvů nových ulic a výměnu poškozených tabulí s označením názvů ulic nebo údržbu dětských hřišť, pískovišť i vodních …
485 243 532

Živnostenský úřad Železný Brod

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živností a ukládá pokuty za porušení povinností. Vyřizuje žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku, o zrušení oprávnění, o doplnění údajů a dokladů, o zahájení či ukončení činnosti v …
483 333 929

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
487 829 989

MÚ Hodkovice nad Mohelkou - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních i kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
485 145 353

MÚ Hejnice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Zabýváme se územním řízením a územním plánem města. Dohlížíme na dodržování stavebního řádu. Vydáváme souhlas a stavební …
482 322 395