Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Živnostenský úřad Liberecký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonáváme metodické řídicí a kontrolní činnosti vůči obecním živnostenským úřadům, rozhodujeme o odvoláních proti jimi vydaným rozhodnutím. Provádíme dozor podle zákona o regulaci reklamy. Kontrolujeme označování zboží cenami v …
485 226 641

MÚ Český Dub - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
485 147 351

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
487 829 989

MÚ Stráž pod Ralskem - Odbor správy majetku a rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů, zajištění investiční …
487 829 985

MÚ Jablonné v Podještědí - Odbor hospodářsko finanční

 – Naplánovat trasu
Odbor hospodářsko-finanční se zabývá správou hospodaření …
487 829 975

MÚ Velké Hamry - Odbor sociální a kulturní

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti kultury a sociální …
483 369 811

Magistrát města Liberec - Odbor strategického rozvoje a dotací

 – Naplánovat trasu
Odbor monitoruje možnosti čerpání evropských prostředků ve prospěch města a poskytuje poradenství v oblasti evropských fondů organizacím města. Vytváří a aktualizuje strategické plány, rozvojové koncepce a akční plány města, systematicky identifikuje nemovitý majetek …
485 243 584

MÚ Turnov - Odbor cestovního ruchu

 – Naplánovat trasu
Zajišťování propagace regionu, příprava i vydávání propagačních a informačních materiálů o …
481 366 255

Živnostenský úřad Železný Brod

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živností a ukládá pokuty za porušení povinností. Vyřizuje žádosti o výpis ze živnostenského rejstříku, o zrušení oprávnění, o doplnění údajů a dokladů, o zahájení či ukončení činnosti v …
483 333 929

Křižany - obecní úřad

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1352. Obec se nachází v nadmořské výšce 386 metrů. Na území žije 822 …
CzechPOINT
485 178 061

MÚ Stráž pod Ralskem - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zabezpečujeme práce na vyhotovení návrhu rozpočtu, sledujeme a vyhodnocujeme jeho plnění, zařizujeme činnosti spojené s financováním městského obvodu či příspěvkových …
487 829 983

Oddělení kancelář tajemníka

 – Naplánovat trasu
Organizační a personální záležitosti úřadu a volených orgánů. Výkon komplexních právních činností v jednotlivých oborech veřejné správy a samosprávy. Sekretariát starosty a tajemníka. Evidence stížností, oznámení a podnětů občanů, evidence žádostí o informace. Správa webových stránek …
483 369 524

MÚ Hodkovice nad Mohelkou - Odbor hospodářsko-správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Správa místních komunikací. Příprava podkladů pro uzavírání smluv a zajišťování dodávek energií i médií a správy i údržbu objektů pro městský …
485 145 353

MÚ Český Dub - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Obec má odbory ekonomiky, výstavby, životního prostředí a majetku, sociálních věcí a správní …
485 147 051