Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Statutární město Prostějov - magistrát

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1201. Město se nachází v nadmořské výšce 223 metrů. Na území žije 45 116 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Ke kulturním památkám památkám patří například Národní dům, radnice, orloj, zámek, kostel Povýšení sv. Kříže, Muzeum …
CzechPOINT
582 329 111

Lutín - stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje stavebně právní činnosti …
585 944 286

Magistrát města Olomouc - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výdej matričních dokladů, občanských a cestovních průkazů, organizační a technické zajištění voleb. Vedeme evidenci obyvatel a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům. Dále zajišťujeme evidenci ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů …
585 513 314


ÚM Hustopeče nad Bečvou - Odbor správy majetku a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních vztahů. Zajišťování ochrany životního prostředí. Výkon silničního, odpadového nebo vodního …
581 626 111

Město Hanušovice - Odbor správy majetku a služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme komplexní správu rozsáhlého a různorodého majetku ve vlastnictví města, právní a věcnou formu jeho nabývání. Dále se zabýváme jeho pronájmem, zastavováním, prodejem a jinými formami disponováním s tímto …
583 034 439

Živnostenský úřad Olomouc

 – Naplánovat trasu
Živnostenský úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin, také kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
588 488 222

MÚ Velká Bystřice - Odbor technických služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a …
585 154 139

MÚ Plumlov - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Spravujeme hospodaření města. Zajišťujeme matriční agendu i evidenci obyvatel, vedeme volební agendy a evidujeme ztráty i nálezy. Dále vymáháme pokuty či náklady řízení uložených v přestupkových …
582 393 217

Magistrát města Olomouc - Odbor vnějších vztahů a informací

 – Naplánovat trasu
Provozujeme informační centrum. Zaměřujeme se na financování a rozpočtové agendy a správu úseků kultury a sportu, cestovního ruchu a propagace města. Zajišťujeme předprodej vstupenek na kulturní, společenské a sportovní akce. Zaměřujeme se také na vytváření podkladů pro prezentaci města …
585 513 434

Živnostenský úřad Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním …
585 508 867

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství, péči o prostředí, ochranu ovzduší a péči o krajinu. Instalujeme koše na psí exkrementy. Koordinuje provoz služebních vozidel odboru s oprávněnou osobou zajišťující provoz služebních …
588 488 314