Firmy
Řazení výsledků: výchozí |


Statutární město Prostějov - magistrát

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1201. Město se nachází v nadmořské výšce 223 metrů. Na území žije 45 116 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Ke kulturním památkám památkám patří například Národní dům, radnice, orloj, zámek, kostel Povýšení sv. Kříže, Muzeum …
CzechPOINT
582 329 111

MÚ Javorník - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Vydáváme územní rozhodnutí a souhlasy. Povolujeme stavby a jejich změny, terénní úpravy a užívání a odstraňování …
584 458 788

Magistrát města Olomouc - Odbor ochrany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na přípravu obyvatel na řešení mimořádné situace, zpracování havarijního a povodňového plánu. Provádíme monitoring hydrometeorologických předpovědí a analýzu vzniklých událostí včetně zajištění činnosti povodňových komisí. Zabezpečujeme činnost havarijní …
588 488 521

MÚ Zábřeh - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního …

Živnostenský úřad Olomouc

 – Naplánovat trasu
Živnostenský úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin, také kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
588 488 222

Magistrát města Olomouc - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výdej matričních dokladů, občanských a cestovních průkazů, organizační a technické zajištění voleb. Vedeme evidenci obyvatel a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům. Dále zajišťujeme evidenci ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů …
585 513 314

Živnostenský úřad Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním …
585 508 867

Magistrát města Olomouc - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Zaměřujeme se na odpadové hospodářství, péči o prostředí, ochranu ovzduší a péči o krajinu. Instalujeme koše na psí exkrementy. Koordinuje provoz služebních vozidel odboru s oprávněnou osobou zajišťující provoz služebních …
588 488 314

MÚ Zlaté Hory - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
584 425 126

MÚ Mohelnice - Odbor stavebního úřadu, rozvoje a investic

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení, o změněně území, povolení stavby a využívání objektu. Provádění kontrolních prohlídek, ověřování dokumentace skutečného provedení nebo pasportu. Poskytování statistických údajů a …
583 452 161

Magistrát města Olomouc - Odbor památkové péče

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává zejména závazná stanoviska pro údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejich prostředí, závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím …
588 488 128

MÚ Litovel - Odbor místního hospodářství a stavebních investic

 – Naplánovat trasu
Nabízíme přípravy, realizace a koordinace investičních výstaveb města. Posuzujeme a připravujeme žádosti o odprodej pozemků města. Zajišťujeme údržbu místních komunikací, chodníků, mostů a lávek, stávajícího dopravního značení a veřejného …
585 153 257