Firmy

Statutární město Prostějov - magistrát

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z roku 1201. Město se nachází v nadmořské výšce 223 metrů. Na území žije 45 116 obyvatel. Poskytování služeb Czech POINTu. Ke kulturním památkám památkám patří například Národní dům, radnice, orloj, zámek, kostel Povýšení sv. Kříže, Muzeum …
CzechPOINT
582 329 111


MÚ Velká Bystřice - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti …
(1)
585 351 713

MÚ Kojetín - Odbor vnitřních věcí, školství a kultury

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel a správy v oblasti školství a …

MÚ Javorník - Matrika

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme matriční agendu a evidenci …
584 458 794

Živnostenský úřad Šumperk

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Poskytuje poradenské služby v rámci spolupráce s institucemi státní správy. Plní úkoly stanovené radou i zastupitelstvem města, starostou, příslušným místostarostou a …
583 388 111

Město Moravský Beroun - Odbor správy majetku a komunálních služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz vodovodů a kanalizací včetně čistírny odpadních vod, těžební a pěstební činnost v městských lesích, zimní údržbu komunikací, správu bytových i nebytových prostor, výrobu a rozvod tepla v bytových …
554 733 109

MÚ Šternberk - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Pořizuje územní plán, podává návrh na vložení dat do evidence, vykonává státní dozor ve věcech územního plánování. Rozhoduje o přidělení čísel popisných, evidenčních a …
585 086 400

Magistrát města Olomouc - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Zabezpečujeme souhrnnou ekonomickou agendu města, sestavuje ve spolupráci s ostatními odbory návrh rozpočtu města. Provádíme roční finanční vypořádání vůči státnímu rozpočtu včetně všech výkazů. Evidujeme průběh financování jednotlivých projektů financovaných ve spolupráci s …
588 488 601

Magistrát města Olomouc - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Odbor poskytuje právní poradenství a právní služby pro příslušné odbory Magistrátu města …
588 488 272

Magistrát města Olomouc - Odbor správních činností

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme výdej matričních dokladů, občanských a cestovních průkazů, organizační a technické zajištění voleb. Vedeme evidenci obyvatel a osob zbavených způsobilosti k právním úkonům. Dále zajišťujeme evidenci ulic, čísel popisných a orientačních čísel domů včetně indexů …
585 513 314

Živnostenský úřad Olomouc

 – Naplánovat trasu
Živnostenský úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese a pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík a evidenci zemědělských podnikatelů. Provádí ověřování pravosti podpisů a listin, také kontrolu dodržování povinností stanovených živnostenským …
588 488 222

Živnostenský úřad Olomoucký kraj

 – Naplánovat trasu
Vykonává řídící, koordinační, kontrolní a metodickou činnost, a to včetně výkonu funkce centrálních registračních míst, vůči obecním živnostenským úřadům ve správním obvodu Olomouckého kraje, rozhoduje o odvolání proti rozhodnutím obecních živnostenských úřadů ve svém správním …
585 508 867