Firmy

Městys Náměšť na Hané - Matriční úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání osvědčení k uzavření církevních sňatků i vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v zahraničí, občanských průkazů a úmrtních i oddacích …
585 757 815

Magistrát města Olomouc - Odbor interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na vnitřní kontrolu činnosti jednotlivých odborů a oddělení úřadu a jejich nakládání s přidělenými finančními a hmotnými prostředky. Zajištění tvorby a koordinace koncepčních projektů a plánů odboru, finanční podpory poskytované žadatelům a …
588 488 461

MÚ Konice - Odbor informatiky

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy systému výpočetní a komunikační techniky úřadu, geografického informačního systému města a internet, údržbu a instalaci zařízení. Poskytování odborné poradenské či konzultační činnosti. Provádění pravidelné aktualizace dat a tvorby internetových …
582 401 441

MÚ Zábřeh - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zhotovování návrhu rozpočtu a finančního …

MÚ Velká Bystřice - Odbor technických služeb

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy veřejných prostor města a …
585 154 139

Živnostenský úřad Jeseník

 – Naplánovat trasu
Správa živnostenského podnikání a evidence zemědělského podnikatele. Přijímá ohlášení živností a žádosti o vydání koncesí, včetně oznámení všech souvisejících změn a vydává příslušná rozhodnutí. Poskytuje odborné konzultace a informace podnikatelům. Vykonává živnostenskou kontrolu a ukládá …
(2)
584 498 466

MÚ Hanušovice - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Spolupracujeme při zajištění územně plánovacích podkladů, pořizování, projednávání, schvalování a aktualizaci územního plánu. Posuzujeme záměry žadatelů, zda jsou v souladu s cíly a úkoly územního plánování či …
583 034 437

Magistrát města Olomouc - Odbor památkové péče

 – Naplánovat trasu
Odbor vydává zejména závazná stanoviska pro údržbu, opravu, rekonstrukci, restaurování nebo jiné úpravy kulturních památek nebo jejich prostředí, závazná stanoviska k zamýšlené stavbě, terénním úpravám, umístění nebo odstranění zařízení, odstranění stavby, úpravě dřevin nebo udržovacím …
588 488 128

Magistrát města Přerov - Odbor koncepce a strategického rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zajišťování investiční činnosti, výstavby a strategického rozvoje …
581 268 601

Magistrát města Olomouc - Odbor právní

 – Naplánovat trasu
Odbor poskytuje právní poradenství a právní služby pro příslušné odbory Magistrátu města …
588 488 272

MÚ Lipník nad Bečvou - Odbor vnitřních věcí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Řešení krizových situací, ochrany před povodněmi, požární ochrany, bezpečnosti práce a ochrany utajovaných …
581 722 204

Magistrát města Olomouc - Odbor ochrany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na přípravu obyvatel na řešení mimořádné situace, zpracování havarijního a povodňového plánu. Provádíme monitoring hydrometeorologických předpovědí a analýzu vzniklých událostí včetně zajištění činnosti povodňových komisí. Zabezpečujeme činnost havarijní …
588 488 521

Statutární město Prostějov - Odbor správy a zabezpečení

 – Naplánovat trasu
Odbor zabezpečuje úkoly města v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Zajišťujeme činnost podatelny a provoz telefonní ústředny. Zveřejňujeme informace o činnosti města na informačních …
582 329 135

Magistrát města Olomouc - Odbor evropských projektů

 – Naplánovat trasu
Zpracování projektů včetně žádostí uplatňovaných na čerpání finanční pomoci z fondů a programů EU pro město. Zaměřujeme se také na evidenci objednávek a likvidaci faktur odboru. Zajištění údržby a oprav majetku. Zabýváme se i přípravou a vystavením potvrzení o zařazení …
588 488 672