Firmy

Úřad městského obvodu Plzeň 10-Lhota

 – Naplánovat trasu
Obec Lhota byla pravděpodobně založena mocným rodem Drslaviců, kterým patřilo území na pravém i levém břehu řeky Radbuzy. Obec Lhota se stala 10. městským obvodem na základě dohody o připojení k Plzni v zimě 2003. Rozkládá se v jihozápadním okraji města na 389 ha a žije zde cca 900 …
CzechPOINT
378 036 890

Úřad městského obvodu Plzeň 8-Černice

 – Naplánovat trasu
Obvod se rozkládá na ploše větší než 5 km2 v jižní části Plzně. Severozápadní hranici tvoří pravý břeh řeky Úhlavy na jihovýchodě do jeho katastru zasahuje les. Historické centrum Černice bylo postaveno v 1. polovině 15 století, tehdy již patřilo k městu …
(1)
378 036 860

Úřad městského obvodu Plzeň 9-Malesice

 – Naplánovat trasu
Nedaleko Plzně severozápadním směrem se nalézá Obec Malesice s rozlohou 903 ha a cca 606 obyvateli. O vsi jsou doloženy první písemné zprávy z roku 1239, kdy ji držel ve vlastnictví Zdeslav, syn Ratmírův. K Plzni patří Malesice jako její 9. obvod od roku …
378 036 880

Úřad městského obvodu Plzeň 4

 – Naplánovat trasu
Čtvrtý plzeňský městský obvod se nazývá podle jedné z původních osad Doubravka. Obvod tvoří východní část Plzně a skládá se z původních obcí Doubravka, Letná, Lobzy a dalších z obcí Bukovec, Červený Hrádek, Újezd, Zábělá, které ještě stále tvoří samostatné satelity. Poskytování služby …
CzechPOINT
378 031 114

Úřad městského obvodu Plzeň 3

 – Naplánovat trasu
Městský obvod Plzeň 3 je svojí rozlohou 3 546 ha jedním z největších plzeňských obvodů. Počet obyvatel k 1. 1. 2012 činil 50 312. Obvod slučuje jak historickou část města, tak části historicky mladší jako jsou Bory, Doudlevce, Skvrňany, Nová Hospoda, Zátiší, Valcha či …
CzechPOINT
378 031 113

Úřad městského obvodu Plzeň 5-Křimice

 – Naplánovat trasu
Městský obvod na západě statutárního města. Městský obvod tvoří téměř celé katastrální území historické obce Křimice a nepatrný jihozápadní výběžek katastru historické obce Radčice u Plzně. Obvodem protéká řeka Mže. Poskytování služby …
CzechPOINT
378 036 801


Úřad městského obvodu Plzeň 1

 – Naplánovat trasu
Městský obvod je v severní části Plzně, někdy je označen jako Severní předměstí. Zahrnuje území staré městské čtvrti Roudná a původně samostatné obce Bolevec s osadami Bílou Horou a Košutkou, doplněné vilovou zástavbou Lochotína, pak postupně propojené sídlišti Lochotín, Bolevec, Košutka a …
(2)
CzechPOINT
378 031 115

Úřad městského obvodu Plzeň 6-Litice

 – Naplánovat trasu
Městský obvod v jižní části statutárního města. Obvodem protéká Litický potok a řeka Radbuza, na které byla vybudována přehradní nádrž České údolí. První historická zmínka o vsi je z roku 1211. V roce 1970, byly Litice opět po šesti letech připojeny k …
378 036 821

Úřad městského obvodu Plzeň 7-Radčice

 – Naplánovat trasu
Městský obvod má rozlohu 4070411 m2, cca 937 obyvatel a nachází se na levém břehu řeky Mže, při výjezdu směrem na Plzeň je sevřen chráněným přírodním skalním útvarem, na kterém je postaven romantický zámeček z počátku 20. století. K Plzni přísluší Radčice od roku 1976. Poskytování služby …
CzechPOINT
378 036 840

MÚ Bor - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje matriční agendy a evidence obyvatel. Připravuje slavnostní obřady v obřadní síni, vydává potvrzení o OP, výpisy z informačního systému veřejné správy CZECH POINT a konverzi dokumentů. Vede evidenci hřbitovních poplatků, vyhotovuje zápisy z rady města a zastupitelstva …
374 756 125

MÚ Kralovice - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
373 300 244

MÚ Stříbro - Sociální odbor

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
374 801 170