Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Kralovice - Odbor organizační a správní

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i personální agendy města Kralovice. Příjem, zpracování a evidence žádosti o vyhotovení občanského průkazu a cestovních dokladů. Administrace veřejnoprávních smluv na úseku přestupků, územní identifikace a evidence …
373 300 220

MÚ Bezdružice - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Příprava, realizace a vedení evidence nájemních a kupních smluv …
374 630 518

MÚ Kdyně - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu hospodaření …
379 413 519

MÚ Třemošná - Hospodářsko-správní odbor

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje matriční agendu a evidenci obyvatel. Provádí zápisy matričních událostí, narození, manželství, úmrtí a vydává výpisy z matričních knih. Zpracovává žádosti o osvědčení o státním občanství. Zabývá se ověřováním matričních dokladů z matrik příslušných obecních …
377 953 401


MÚ Zbiroh - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
371 794 621

MÚ Nepomuk - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťuje stavebně právní činnosti města a správy životního prostředí. Ustanovuje, odvolává nebo zrušuje rybářskou stráž. Vydává a odebírá rybářské lístky. Vede a zpracovává evidenci odpadů a způsobu nakládání s nimi. Řídí myslivost, vede mysliveckou …
CzechPOINT

MÚ Železná Ruda - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Komplexní výkon státní správy na úseku výstavby a územního plánování v obvodu …
376 361 218

MÚ Domažlice - Odbor informačních a komunikačních technologií a GIS

 – Naplánovat trasu
Úřad zajišťuje informační a komunikační infrastrukturu města. Provádí instalace, nastavení, odstraňování chyb systémů a aplikací na serverech a stanicích, včetně údržby periferních zařízení jako tiskárny a scannery. Spolupracuje při tvorbě geografického informačního systému …
379 719 143

MÚ Město Touškov - Bytový odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu bytového fondu. Vykonáváme činnost na úseku odpadového a vodního hospodářství, ochrany ovzduší a přírody. Rozhodujeme o kácení stromů v působnosti …
377 922 292

Živnostenský úřad Sušice

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti, vede živnostenský rejstřík a přijímá přihlášky k registraci nebo oznámení ve vztahu k finančnímu úřadu či oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení ve vztahu k úřadu …
CzechPOINT

MÚ Bor - Odbor výstavby a územního plánování

 – Naplánovat trasu
Zajištění investiční výstavby města, územního plánování a správy pozemních …
374 756 128

MÚ Starý Plzenec - Odbor finanční a majetkoprávní

 – Naplánovat trasu
Zabývá se správou hospodaření města. Je součástí organizační struktury městského …
377 183 665

Magistrát města Plzně - Technický úřad

 – Naplánovat trasu
Technický úřad vyřizuje záležitosti v oblasti stavebních povolení, bytové politiky, přestupkových řízení, výstavby či změn v území a kontroly …
378 031 111