Firmy

Magistrát města Zlín

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého …
CzechPOINT
577 630 111


MÚ Kroměříž - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Odbor provází každého stavebníka od územního a stavebního řízení, přes stavební dohled až po kolaudaci stavby. Všechny stavební aktivity musí být i v souladu s památkovým zákonem a současně s platným územním plánem města, na což dohlíží stavební …
573 321 100

MÚ Kroměříž - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor řídí finanční záležitosti města a je rozdělen na oddělení finanční účtárny a rozpočtu, oddělení místních poplatků a oddělení vymáhání pohledávek. Pod finanční odbor spadá i agenda místních a správních poplatků a vymáhání pohledávek. Zajišťuje účetnictví a …
573 321 140

Živnostenský úřad Zlín

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský rejstřík. Dále vydává výpisy z živnostenského rejstříku a kontroluje, zda údaje uváděné v ohlášení živnosti souhlasí se …
(1)
577 630 900

MÚ Uherský Brod - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
572 615 150

MÚ Napajedla - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Zajišťování stavebně právní činnosti města. Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
577 100 960

MÚ Bojkovice - Odbor bytového a místního hospodářství

 – Naplánovat trasu
Správa bytového fondu, údržba veřejné zeleně a majetku …
572 641 123

MÚ Uherský Ostroh - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vydáváme rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, stavební povolení, ohlášky a kolaudační …
572 430 531

MÚ Kroměříž - Oddělení matriky a oddělení právních činností

 – Naplánovat trasu
Oddělení právních činností má na starosti projednávání přestupků, stížností a petic a další agendu vycházející z platných právních předpisů. Pod oddělení matriky spadá uzavírání sňatků, vydávání rodných a úmrtních listů, ale i vidimace a …
573 321 183

MÚ Karolínka - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města. Vydávání rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu, o dělení pozemků a stavebních …
571 450 421

MÚ Fryšták - Odbor správy majetku

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města a majetkoprávních …
724 991 881

MÚ Luhačovice - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vedeme registr vozidel, vydáváme paměťové karty, řidičské průkazy a profesní osvědčení. Schvalujeme technickou způsobilost motorových a přípojných vozidel. Provádíme registrace k provozování autoškol. Realizujeme uzávěrky, objížďky, místní a přechodné úpravy …
577 197 400

MŮ Slušovice - Stavební odbor

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení a sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
577 981 141