Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Magistrát města Zlín

 – Naplánovat trasu
Magistrát plní úkoly obecního úřadu obce s rozšířenou působností v přenesené působnosti na území celého …
CzechPOINT
577 630 111

MÚ Napajedla - Správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zabezpečování výkonu státní správy, evidence obyvatel a správy movitého majetku. Zajišťování matriční …
577 100 925

MÚ Slavičín - Odbor investic

 – Naplánovat trasu
Zadávání i vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich realizace. Zabezpečování přípravy městských stavebních akcí investičního charakteru v oblasti investorské a inženýrské činnosti i realizace staveb. Odbor projednává a zpracovává návrhy obchodních …
577 004 825

MÚ Uherský Brod - Odbor rozvoje města

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
572 615 230

MÚ Kroměříž - Odbor školství, mládeže a tělovýchovy

 – Naplánovat trasu
Zajištění správy v oblasti školství, mládeže a tělovýchovy. Odbor má na starosti kompletní provoz v základních a mateřských …
573 321 340

MÚ Kunovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení činnosti v oblasti financování města a příspěvkových organizací. Vedení účetnictví o stavu a pohybu majetku a všech příjmů a výdajů. Zpracováváme podklady k žádostem o dotace a …

Živnostenský úřad Zlínský kraj

 – Naplánovat trasu
Úřad vykonává kontrolu výkonu živnostenské správy, provádí odvolací řízení. Přijímá ohlášení živnosti a žádosti o koncesi, ruší živnostenská oprávnění na žádost podnikatele a přerušuje provozování živnosti na žádost podnikatele. Poskytování služeb Czech …
577 043 550

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor investic a majetku města

 – Naplánovat trasu
Správa majetku města i majetkoprávních vztahů. Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby …
577 305 132

MÚ Uherský Ostroh - Odbor hospodářsko správní

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel i …
572 430 534

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního prostředí. Udělování souhlasů s odnětím zemědělské půdy ze zemědělského půdního fondu, vydávání povolení ke kácení dřevin a vydávání souhlasů ke zřizování či rušení účelových komunikací, stezek a …
573 501 946

MÚ Napajedla - Finanční odbor

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města a místních poplatků za komunální odpad a za psi. Přijímání žádostí o příspěvky, o poskytnutí finančních prostředků a půjček z Fondu rozvoje …
577 100 930

MÚ Uherský Ostroh - Odbor kultury

 – Naplánovat trasu
Organizační zajištění kulturních akcí organizovaných městem a koordinace kulturních aktivit. Pronájem a správa svěřených prostor jako je koncertní sál a obřadní …
572 430 538

MÚ Kroměříž - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Odbor řídí finanční záležitosti města a je rozdělen na oddělení finanční účtárny a rozpočtu, oddělení místních poplatků a oddělení vymáhání pohledávek. Pod finanční odbor spadá i agenda místních a správních poplatků a vymáhání pohledávek. Zajišťuje účetnictví a …
573 321 140

MÚ Valašské Klobouky - Odbor sociálních věcí

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
577 311 133