Firmy

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor stavební

 – Naplánovat trasu
Vydávání územních a kolaudačních rozhodnutí, stavebních povolení i sdělení k ohlášení drobných staveb, stavebních úprav a udržovacích …
577 305 137

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor strategického plánování a projektového řízení

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
573 501 964

MÚ Karolínka - Hospodářsko správní odbor

 – Naplánovat trasu
Zajišťování matriční agendy a evidence obyvatel. Vydávání občanských průkazů a cestovních …
571 450 421

MÚ Vizovice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření …
777 471 143

MÚ Kroměříž - Oddělení právních činností

 – Naplánovat trasu
Oddělení má na starosti projednávání přestupků, stížností a petic a další agendu vycházející z platných právních …
573 321 191

MÚ Otrokovice - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
577 680 428


MÚ Rožnov pod Radhoštěm - Odbor vnitřního auditu

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vnitřní kontrolou činnosti jednotlivých odborů i oddělení úřadu a jejich nakládání s přidělenými finančními i hmotnými …
571 661 112

MÚ Bojkovice - Odbor rozvoje města a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění údržby objektů města, inženýrských sítí, správa místních komunikací a hřbitova. Vydávání rybářských …
572 610 434

MÚ Uherský Brod - Odbor kanceláře tajemníka

 – Naplánovat trasu
Vede a vyřizuje administrativu starosty, místostarostů a tajemníka úřadu. Zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců zařazených do úřadu podle zákona o úřednících územních samosprávných …
572 805 140

Magistrát města Zlín - Oddělení urbanismu a architektů

 – Naplánovat trasu
Provozujeme oddělení urbanismu a …
577 630 130

MÚ Fryšták - Odbor technického hospodářství

 – Naplánovat trasu
Provoz odboru. Vydávání vyhlášek a sazebníků. Vybírání místních …
730 616 399

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor přestupkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením přestupkových řízení. Projednávání přestupků zejména na úseku pořádku ve státní správě a samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a …
571 674 498

MÚ Uherský Ostroh - Odbor výstavby a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme stavebně právní činnosti města. Vydáváme rozhodnutí o umístění stavby, o změně využití území, o dělení nebo scelování pozemků, stavební povolení, ohlášky a kolaudační …
572 430 531