Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

MÚ Valašské Meziříčí - Odbor přestupkový

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vedením přestupkových řízení. Projednávání přestupků zejména na úseku pořádku ve státní správě a samosprávě, veřejného pořádku, občanského soužití a majetku, ochrany před alkoholismem a jinými toxikomániemi a …
571 674 498

Živnostenský úřad Rožnov pod Radhoštěm

 – Naplánovat trasu
Úřad vydává rozhodnutí o udělení koncese, o pozastavení provozování živnosti. Vede živnostenský …
571 661 267

MÚ Otrokovice - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Odbor sleduje a analyzuje aktuální finanční situaci města a plní další úkoly, zejména na úseku finanční účtárny, úseku pokladny úřadu, rozpočtu města a účelových fondů. Zabezpečuje evidenci a výdej pokutových …
577 680 228

MÚ Uherský Brod - Odbor kanceláře tajemníka

 – Naplánovat trasu
Vede a vyřizuje administrativu starosty, místostarostů a tajemníka úřadu. Zabezpečuje vzdělávání zaměstnanců zařazených do úřadu podle zákona o úřednících územních samosprávných …
572 805 140

MÚ Brumov - Bylnice - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Správa hospodaření města. Řešení vnitřních věcí městského …
577 305 127

MÚ Kroměříž - Oddělení právních činností

 – Naplánovat trasu
Oddělení má na starosti projednávání přestupků, stížností a petic a další agendu vycházející z platných právních …
573 321 191

MÚ Bystřice pod Hostýnem - Odbor strategického plánování a projektového řízení

 – Naplánovat trasu
Zadávání a vedení tvorby investičních projektů města a zajišťování jejich …
573 501 964


MÚ Fryšták - Odbor technického hospodářství

 – Naplánovat trasu
Provoz odboru. Vydávání vyhlášek a sazebníků. Vybírání místních …
730 616 399

MÚ Bojkovice - Odbor rozvoje města a životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajištění údržby objektů města, inženýrských sítí, správa místních komunikací a hřbitova. Vydávání rybářských …
572 610 434

MÚ Vizovice - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Zajišťování ochrany životního …
777 471 190

MÚ Karolínka - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Zajišťování přípravy, realizace a koordinace investiční výstavby města. Vydávání rozhodnutí o chráněném území, ochranném pásmu, o dělení pozemků a stavebních …
571 450 421

Magistrát města Zlín - Oddělení tiskové

 – Naplánovat trasu
Provoz tiskového …
577 630 211

MÚ Kroměříž - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
573 321 400