Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úřad městské části Praha-Zličín

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Na území žije 1 243 201 obyvatel. V městské části působí klub důchodců, SDH Zličín, MC Studánka, Myslivecké sdružení a FC …
257 951 298

ÚMČ Praha 3 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Vydáváme povolení ke zvláštnímu užívání místních komunikací. Stanovujeme místní úpravy silničního provozu. Projednáváme přestupky a stanovujeme sankce. Povoluje zřízení připojení na místní komunikaci, uzavírky a …
222 116 403

Úřad městské části Praha - Suchdol

 – Naplánovat trasu
První písemná zpráva pochází z 10. století. Městská část se nachází v nadmořské výšce 280 metrů. Na území žije 6 667 obyvatel. K Praze byla původní obec přičleněna 1. ledna 1967 jako součást Prahy …
CzechPOINT
220 921 218

ÚMČ Praha 15 - Odbor životního prostředí

 – Naplánovat trasu
Výkon státní správy na úseku ochrany přírody, krajiny a zvířat, zemědělského půdního fondu, ovzduší a odpadového …
281 003 310

ÚMČ Praha 18 - Odbor hospodářské správy a investic

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme vedení účetnictví a rozpočtu, výplaty mezd pracovníkům ÚMČ, evidenci majetku, pokladní i fakturační činnost a kontrolu účetnictví příspěvkových organizací zřizovaných …
284 028 112

ÚMČ Praha 2 - Odbor interního auditu a kontroly

 – Naplánovat trasu
Vykonávání specializované kontrolní činnosti se zaměřením na hospodaření s finančními a hmotnými prostředky a majetkovými právy městské …
236 044 248

ÚMČ Praha 8 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedeme finanční agendu a účetní evidenci úřadu. Sestavujeme rozpočty a kontrolu jeho plnění. Provádíme správní řízení ve věcech poplatků a pokut. Zabezpečujeme technicky ukládání volných finančních prostředků městské části formou termínovaných vkladů. Zaměřujeme se na účetní sestavy a …
222 805 406

ÚMČ Praha 22 - Odbor hospodářské správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme úklidové práce, odvoz komunálních odpadů a zimní údržbu chodníků, veřejných prostranství i pozemních komunikací ve vlastnictví městské části. Opravujeme odpadkové koše, vývěsní desky, lavičky, dopravní značení, zábradlí a závory. Provádíme údržbu dopravních prostředků a …
271 071 810

ÚMČ Praha 10 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby základních škol a předškolních i školských zařízení zřizovaných městskou částí. Poskytování informací občanům. Zpracování znění zřizovacích listin a žádostí pro zápis do školského rejstříku a příprava podkladů pro výroční zprávu o …
267 093 531

ÚMČ Praha 4 - Odbor kontrolní

 – Naplánovat trasu
Provádíme vnitřní kontrolu činnosti, periodické i řídící kontroly. Vedeme centrální evidenci, stížnosti, oznámení, podněty a petice. Zpracováváme výsledky, veřejnosprávních i finančních …
261 192 257

ÚMČ Praha 9 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Specializujeme se na výkon státní správy v oblasti odpadového hospodářství, ochrany přírody, krajiny a ovzduší. Vedeme evidenci zemědělských podnikatelů. Vydáváme lovecké lístky. Zajišťujeme údržbu veřejné zeleně, správu dětských hřišť a odstraňování černých skládek. Prověřuje podněty od …
283 091 351

Úřad městské části Praha 16

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech …
234 128 111

ÚMČ Praha 7 - Odbor rozvoje

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce územního rozvoje městské části. Zadáváme zpracování urbanistických koncepcí rozvoje území a jeho následného funkčního využití. Posuzujeme a hodnotíme územně technické důsledky připravovaných staveb a jiných opatření v …
220 144 102

ÚMČ Praha - Dubeč - Odbor vnitřní správy a poplatků

 – Naplánovat trasu
Výběr správních poplatků. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
272 701 925