Firmy

Úřad městské části Praha-Zličín

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Na území žije 1 243 201 obyvatel. V městské části působí klub důchodců, SDH Zličín, MC Studánka, Myslivecké sdružení a FC …
257 951 298

ÚMČ Praha 7 - Stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění stavebních řízení a výdej stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Kontrola projektové dokumentace. Zajištění stavebního dozoru. Vedení územních řízení a rozhodování o umístění či změnách …
220 144 128

ÚMČ Praha 20 - Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
271 071 640

ÚMČ Praha 11 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetní evidence v oblasti rozpočtového hospodaření. Sestavování rozpočtu městské části. Zajišťování platebního styku s peněžními …
267 902 228

Úřad městské části Praha-Přední Kopanina

 – Naplánovat trasu
Zajištění informací a služeb souvisejících s městskou částí. V místě se nachází muzeum, …
CzechPOINT
220 950 701

ÚMČ Praha - Dubeč - Odbor vnitřní správy a poplatků

 – Naplánovat trasu
Výběr správních poplatků. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
272 701 925

Úřad městské části Praha 13

 – Naplánovat trasu
Disponujeme výkonem přenesené působnosti státní správy a samosprávy na katastrálním území Řeporyje a části katastrálních území Stodůlek, Jinonic a Třebonic. Poskytování služeb Czech …
(2)
800 130 000

ÚMČ Praha 13 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme správu, údržbu a čistotu místních pozemních komunikací. Stanovujeme přechodné úpravy provozu. Zřizujeme vyhrazené parkování i prodejní stánky, připojování pozemních komunikací a kontrolu sjízdnosti i schůdnosti pozemních …
235 011 402

ÚMČ Praha - Kolovraty - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Zajišťování kompletní ekonomické evidence příjmů a výdajů úřadu. Správa místních poplatků a financování chodu úřadu a jeho …
267 710 504

ÚMČ Praha 8 - Odbor majetkový

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na evidenci, správu a zajišťování efektivního využívání majetku svěřeného do péče městské části vyjma bytového fondu. Zabýváme se také realizací ekonomických záměrů rady a zastupitelstva na využití obecního majetku. Vedeme evidenci a správu svých pohledávek a …
222 805 378

ÚMČ Praha 8 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kontrolu a metodické usměrňování školských příspěvkových organizací. Zabýváme se správou, údržbou a zajištěním efektivního využívání svěřeného majetku. Připravuje a zabezpečuje vyhlašování konkurzů na funkce ředitelů škol zřízených městskou částí. Komunikujeme s …
283 090 412

ÚMČ Praha 21 - Odbor stavební úřad

 – Naplánovat trasu
Provádění územních a kolaudačních řízení. Povolování staveb, změn staveb, terénních úprav a informačních, reklamních a propagačních zařízení. Zajišťování státního stavebního dozoru. Vyřizování přestupků a ukládání …
281 012 940

ÚMČ Praha 17 - Odbor výstavby

 – Naplánovat trasu
Vedení územních řízení a vydávání územních rozhodnutí, stavebních povolení a kolaudačních rozhodnutí. Zajišťování stavebního dozoru. Ukládání …
234 683 111

Úřad městské části Praha-Šeberov

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace a služby související s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Pořádáme kulturní a společenské …
(1)
244 911 713