Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Úřad městské části Praha-Zličín

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací a služeb souvisejících s městskou částí. Poskytování služeb Czech POINTu. Na území žije 1 243 201 obyvatel. V městské části působí klub důchodců, SDH Zličín, MC Studánka, Myslivecké sdružení a FC …
257 951 298


ÚMČ Praha 20 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Příprava podkladů pro zpracování programů rozvoje území v oblasti dopravy, silničního hospodářství, tvorby a ochrany životního …
271 071 630

Mallorn

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody, životního prostředí, lidských práv a občanských …
723 589 170

ÚMČ Praha 8 - Odbor sociální

 – Naplánovat trasu
Péče o zdravotně postižené občany a sociálně-právní ochrany dětí. Zabýváme se problematikou menšin. Vedeme evidenci majetku města na úseku zdravotnictví a sociálních …
222 805 240

ÚMČ Praha 6 - Odbor územního rozvoje

 – Naplánovat trasu
Zabezpečení přípravy koncepce rozvoje území městské části Praha 6, kontroly stavu území z hlediska funkční náplně a prostorové regulace s cílem zajištění rozvoje …
220 189 900

ÚMČ Praha 7 - Odbor finanční

 – Naplánovat trasu
Sestavování rozpočtu úřadu a kontrola jeho plnění. Vydávání povolení k provozování výherních hracích přístrojů. Správa místních poplatků. Vedeme účetní …
220 144 031

ÚMČ Praha 7 - Odbor školství

 – Naplánovat trasu
Tvorba koncepce rozvoje školských zařízení na území městské části. Kontrola využívání přidělených finančních prostředků a dodržování školského zákona. Spolupracujeme s protidrogovým koordinátorem a s asistentkou pro činnost národnostních …
220 144 023

ÚMČ Praha 17 - Odbor životního prostředí a dopravy

 – Naplánovat trasu
Státní správa v oblastech ochrany přírody a krajiny, vodního a odpadového hospodářství a místních komunikací. Vyřizování přestupků a určování …
235 300 634

ÚMČ Praha 13 - Odbor hospodářské správy

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme zabezpečování materiálně technických podmínek pro činnost vnitřních oddělení úřadu. Zaměřujeme se na plnění úkolů hlavní podatelny i spisovny …

ÚMČ Praha 7 - Odbor dopravy

 – Naplánovat trasu
Zajišťování správy a údržby místních komunikací a dopravního značení. Navrhování opatření ke zvýšení bezpečnosti dopravy. Poskytování informací. Zajišťujeme dopravní průzkumy a jejich …
220 144 024

ÚMČ Praha-Újezd - Odbor občansko-správní

 – Naplánovat trasu
Ověřování pravosti podpisů a listin. Výdej občanských průkazů a cestovních dokladů. Evidence státních občanů, cizinců s povolením k pobytu a …
272 690 545

ÚMČ Praha 20 - Odbor ekonomický

 – Naplánovat trasu
Vedení účetnictví a rozpočtu městské části. Správa účelových fondů, místních poplatků a daní. Provádění finančních …
271 071 606

ÚMČ Praha - Dubeč - Odbor vnitřní správy a poplatků

 – Naplánovat trasu
Výběr správních poplatků. Ověřování pravosti listin a podpisů. Projednávání přestupků fyzických osob. Výdej občanských průkazů a cestovních …
272 701 925