Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Klub Dok pro děti a mládež

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách dospívání. Zajišťujeme také služby terénního programu Streetwork, která je nízkoprahovou službou sociální …
734 640 493

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pixla

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
732 182 887

Point 14

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení pro léčbu a následnou péči osamělých a ohrožených spoluobčanů. Pořádání prevenčních programů včetně léčby v terapeutických komunitách. Provoz drogové poradny, nízkoprahového denního centra, kontaktního centra, dámského …
377 235 526

KLUB RELAX

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
734 313 204

Nízkoprahový klub pro mládež Chapadlo

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení pro mládež. Klub je určen pro děti ohrožené společensky nežádoucími jevy, žijící v sociálně vyloučených lokalitách a vedoucí rizikový způsob života. Poskytujeme poradenství, sociálně terapeutické činnosti, preventivní programy, výchovné a vzdělávací …
376 383 133


NZDM STATION 17

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
725 581 884

KLUB RESTART

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 656 561

Ponton, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce. Nabízíme dětem a mladým lidem smysluplné trávení volného času v bezpečném prostředí …
775 559 716

Proxima Sociale, o. s. - Klub Terén

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Mezi naše cíle patří motivovat cílovou skupinu k aktivnímu trávení volného času, zvyšovat kompetence cílové skupiny v uplatnění na trhu práce a další. Dále provádíme sociální terénní …
277 007 287

Pomoc v nouzi, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové denní centrum, které je otevřeno 7 dní v týdnu po celý rok. Poskytujeme služby, jako je posezení v bezpečném a klidném zázemí, praní a sušení prádla, ohřev stravy, případně poskytujeme stravu jako takovou, poradenství, doprovod a pomoc při jednání s ostatními …
735 030 433

KLUB RESPEKT

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
608 656 561

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Pohoda

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež. Usilujeme o sociální začlenění a pozitivní změnu ve způsobu života dětí a mládeže, které se ocitly v nepříznivé sociální situaci nebo jsou ohroženy rizikovým způsobem …
354 403 003

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Coolna

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového klubu pro mládež do 26 let. Nabízíme prostor pro učení, řešení úkolů a projektů pro studenty, klidné zázemí, možnost využití informačních technologií. V rámci konzultačního dnu poskytujeme poradenství, pomoc v krizi, informační servis a …
732 533 909