Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Federace dětských domovů ČR - FICE

Provoz sdružení pracovníků z oblasti výchovy mimo vlastní rodinu. Pořádání odborných vzdělávacích seminářů a přehlídky zájmové umělecké činnosti dětí z dětských …

Sdružení rodičů MŠ Tylova, Sušice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení …

Junák - svaz skautů a skautek ČR, okres Domažlice

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a …
724 863 014

Sdružení mládeže pro stolní hokej a stolní kopanou, oblast Jihozápad

 – Naplánovat trasu
Zaměřením sdružení jsou volnočasové aktivity dětí a mládeže, organizace žákovských soutěží ve stolních hokejích. Nabízíme také metodická školení vedoucích a pomoc při zakládání klubů. Součástí činnosti jsou také prezentační akce jednotlivých …
775 228 509

Sdružení občanů Kvítek

 – Naplánovat trasu
Organizace pobytů pro děti a mládež v přírodě, …
776 206 377


KLUB RELAX

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež či terénní sociální práce. Zajišťujeme realizace programů primární prevence sociálně nežádoucích jevů. Poskytujeme sociálně terapeutické činnosti a pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
734 313 204

Krajská rada Asociace školních sportovních klubů České republiky Plzeňského kraje

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se sdružováním školních sportovních klubů a hájením jejich zájmů. Podporujeme pravidelné sportovní aktivity dětí a …
377 468 322

Mateřské centrum Dráčkov 3, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme mateřské centrum s nabídkou volnočasových aktivit pro děti a jejich rodiče. Organizujeme narozeninové oslavy a další společenské akce pro děti, setkání s rodiči, herní odpoledne a další akce. Pořádáme loutková …
605 960 370

Junák - český skaut, středisko Omaha Kralovice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné schopnosti. Pronajímáme klubovou …
724 981 572

Občanské sdružení NĚ - HA pro volný čas nejen dětí

 – Naplánovat trasu
Organizování volného času dětí a mládeže. Nabídka výtvarných a keramických kroužků, prázdninových kurzů a …
371 729 122

Česká tábornická unie - T. O. Moby Dick Dolní Bělá

 – Naplánovat trasu
Provozujeme tábornické …
776 677 309

Bublina

 – Naplánovat trasu
Nabízíme práci s dětmi, mládeží, rodinami a dalšími dospělými v oblasti smysluplného naplňování volného času. Pořádáme taneční, divadelní, sportovní a výtvarné kroužky, kurzy, akce, výukové programy a příměstské i pobytové …
723 424 585

Mateřské centrum Sedmikráska

 – Naplánovat trasu
Provoz mateřského …
602 429 346