Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Oblastní charita Třebíč - Nízkoprahový klub Barák

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub určený dětem a mládeži. Poskytujeme streetwork nebo-li terénní sociální práce, která spočívá v navazování kontaktů s lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy při trávení volného …
608 609 466

Klubovní Hnutí o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz neziskového spolku pro rozvoj zájmových klubů dětí a mládeže v ČR. Sdružování dětí a mládeže v zájmových klubech se zájmem o sport, ekologii, turistiku, cestování, tábornictví a …
792 502 745

eMBečko

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde mohou trávit mladí lidé ve věku od 7 do 20 let volný čas a najdou zde pomoc a rady v obtížných životních situacích. Provádíme sociální terénní práce nebo-li …
775 725 601

Oblastní charita Žďár nad Sázavou - Nízkoprahový klub NADOSAH

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub, kde podporujeme děti a mládež při zvládání sociálních obtíží v jejich dospívání. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Dále nabízíme aktivity a prostor pro využití volného …
777 755 437

Oblastní charita Havlíčkův Brod - eNCéčko

 – Naplánovat trasu
Provoz nízkoprahového zařízení pro děti a mládež s nabídkou volnočasových aktivit či poradenství v otázkách …
569 432 433

Ezop

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme zázemí dětem a mládeži ve věku 6 - 20 let, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci nebo jsou ji ohroženi. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork, umožňujeme podporu a odbornou pomoc v přirozeném prostředí cílové …
566 616 980

Oblastní charita Jihlava - Nízkoprahový klub Zastávka

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci mladým lidem, kteří by se mohli ocitnout nebo se ocitli v nepříznivé životní situaci či se setkávají s rizikovým chováním blízkých. Vydávání zájmového časopisu a pořádání kulturních a vzdělávacích …
734 435 283

Komunitní centrum Spirála

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem a mládeži v oblasti prevence drogových závislostí či sociálně patologických jevů. Zprostředkování kontaktu se společenským prostředím. Zabýváme se socioterapeutickými činnostmi. Zajištění pomoci při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních …
731 562 681

Nízkoprahové denní centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme sociální pomoc pro spoluobčany v tíživé životní situaci, kteří se ocitli bez střechy nad hlavou. Zaměřujeme se na motivaci lidí k aktivnímu řešení vlastní situace, podporu a posilování psychické soběstačnosti. Poskytujeme ošacení z humanitního šatníku a zprostředkováváme …
461 723 758

Nízkoprahový klub Kotelna

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Poskytujeme informační servis, poradenství, kontakt s institucemi a další podporu pro mladé …
774 650 033

Šance pro Tebe, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
734 154 528

Šance pro Tebe, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež. Provádíme sociální terénní práce nebo-li streetwork. Ten spočívá v navazování kontaktů s mladými lidmi v terénu, kteří jsou ohroženi negativními jevy v rámci volného …
739 063 787

Centrum Maják - Oblastní charita Kutná Hora

 – Naplánovat trasu
Organizujeme volnočasové, vzdělávací či preventivní aktivity pro děti školního věku a mládež. Pořádáme jednorázové akce, příměstské tábory. Poskytujeme doučování, logopedii či sociálně aktivizační služby rodinám s dětmi (předškolní klub, sociální a výchovné …
327 311 847

Nízkoprahový klub Coolna Znojmo

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahový klub pro děti a mládež, poskytujeme pomoc či radu mladým lidem v obtížných situacích. Dále provádíme sociální terénní práce nebo-li …
739 389 275