Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Tělovýchovné sdružení Vysočina o.s. Pelhřimov

 – Naplánovat trasu
Provoz instituce jenž organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a …
565 322 528

Krajský atletický svaz Vysočina

 – Naplánovat trasu
Provoz atletického …
606 748 153

Obora Borovec

 – Naplánovat trasu
Nabízíme lov zvěře. Zajišťujeme odstřel daňka skvrnitého, jelena lesního a muflona. Specializujeme se na prodej zvěřiny. Vyrábíme myslivecké zařízení, posedy, kazatelny, krmítka, psí boudy a další. Poskytujeme dárkové …
728 440 478

Regio 2020, z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolek má za cíl propagovat a iniciovat rozvoj veřejné dopravy v Kraji Vysočina a v přilehlých …


ZERA

 – Naplánovat trasu
Jsme regionální nevládní nezisková organizace sdružující fyzické osoby - za účelem vytváření podmínek pro poradenskou, vzdělávací, výzkumnou a koordinační činnost při realizaci programů a opatření v rámci trvale udržitelného rozvoje venkova a využití krajiny …
568 620 070

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Třebíč

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany …
731 485 679

České studny z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme neziskovou organizací zaměřenou na objevení identity a kořenů našeho národa, se záměrem umožnit široké veřejnosti nový pohled na české dějiny i naše národní dědictví, zejména vydáváním a distribucí knih, tvorbou filmů a pořádáním kulturně-vzdělávacích …
777 050 525

Brtnické kovadliny, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Naším cílem je podpora a oživení tradiční umělecké činnosti. Organizujeme setkání uměleckých …
605 705 747

Mateřské centrum Domeček, Luka nad Jihlavou

 – Naplánovat trasu
Provozování mateřského centra pro kojence, batolata, děti předškolního věku, rodiče a těhotné maminky. Návštěvou mateřského centra získáte aktivní využití času na mateřské dovolené, rozvoj komunikace dětí, seznámení se s Monteressori pedagogikou a mnoho …
723 830 888

Hodina H, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme informace pro dospělé a mládež, neformální vzdělávání, kluby volného času, mezinárodní aktivity i tradiční …
723 902 099

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
566 615 970

Centrum Vysočina, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka vzdělávacích aktivit určených především mladým lidem do 26 let a …
724 767 164

Junák - český skaut, středisko Jemnice, z. s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Základním posláním je podporovat rozvoj osobnosti mladých lidí, jejich duchovní, mravní, intelektuální, sociální a tělesné …
721 013 576