Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Kamínek

 – Naplánovat trasu
Provoz dětského folklorního souboru. Soubor čítá více jak 40 dětí ve věku 3 - 19 …
776 649 479

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Boii, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a popularizaci keltského dědictví. Sdružujeme zájemce o tuto tematiku. Podporujeme turistický ruch, vzdělávání, bádání a rozšiřování znalostí o Keltech. Pořádáme keltské festivaly a svátky keltské kultury v …
733 715 980

Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek

 – Naplánovat trasu
Pracujeme s regionálními materiály a využíváme těchto podkladů k tvorbě scénických dějových …
724 339 799

Východočeský letecký archiv

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání zřícených letadel zejména z II. světové války, shromažďování historicky cenných materiálů a jejich renovací. Dále organizujeme vzpomínkové akce nebo výstavy v rámci aviatických …

Hau Kola

 – Naplánovat trasu
Pořádání indiánských vystoupení a exkurzí do indiánské vesnice. Možnost zajištění teambuildingu s indiánským …
777 287 219

Jihomoravská pobočka Společnosti přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Pirin

 – Naplánovat trasu
Provoz souboru bulharských lidových tanců. Podpora a rozvoj bulharské kultury a identity a její propagace před českou společností, udržování česko-bulharských přátelských vztahů, pořádání tanečních seminářů, folklórních vystoupení a oslav bulharských národních …
603 404 396

Německý kulturní spolek region Brno

 – Naplánovat trasu
Sdružování příslušníků a přátel národnostní …
541 243 397

Folklorní soubor Drahan Blansko

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cimbálovou muziku na oslavách, plesech, večírcích a slavnostech. Zajišťujeme taneční páry, které předvádí lidové tance z různých regionů. Specializujeme se na venkovní i vnitřní vystoupení včetně zajištění ozvučení. Sestava našeho souboru obsahuje housle, klarinet, cimbál, viola, …
607 585 352

Občanské sdružení Porta Balkanica

 – Naplánovat trasu
Pomáháme národnostním menšinám jižních Slovanů žijících v ČR. Pořádáme semináře, konference, autorská čtení, setkání a balkánské večery s hudbou a tancem. Vydáváme odborný časopis věnovaný zemím Balkánu a jihovýchodní …

Společnost přátel jižních Slovanů

 – Naplánovat trasu
Propagace kultur jihoslovanských národů a vzájemných česko-jihoslovanských styků. Provoz organizace národnostní …
(1)
604 150 954

Dětský folklórní soubor Javorníček Brno

 – Naplánovat trasu
Pořádání dětských a mládežnických folklórních …
602 321 325

Lyceum Řekyň v České republice

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem uchovávání řeckých zvyků a tradic, studium a pěstování folklórního umění (lidových tanců a písní), podpora ženy a morální podpora matky a dítěte, dále uchování národních krojů, jejich prezentace pomocí přehlídek. Pořádáme semináře, výstavy, taneční a hudební …
605 426 887