Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Přátelé Evropy Kroměříž, z.s.

 – Naplánovat trasu
Spolek je zaměřen na podporu partnerství s partnerskými městy města Kroměříže. Pořádá přednášky se zajímavými osobnostmi, jazykové konverzační kurzy, rozvíjí kulturní a společenskou …
573 503 173

Klub Bojkovských Skeptiků - Svobodné Občanské Sdružení

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení občanů. Cílem sdružení je ochrana životního prostředí, zachování památek a kulturních hodnot dědictví našich předků, ochrana přírody a krajinného rázu urbanistické i neurbanistické krajiny, rozvoj morálky občanské společnosti. Organizování obecně prospěšných …
777 770 544

Společnost přátel Slovenska

 – Naplánovat trasu
Organizace usiluje o rozvoj spolupráce se …
777 962 324

Sdružení Maleníček

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru se zaměřením na lidové zvyky, hry, říkadla, písně a …

Folklorní klub Lučina

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního …

Folklorní soubor Lipovjan

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Soubor se podílel i na natáčení dokumentu České televize o Leoši Janáčkovi a Vítězslavu Novákovi. Repertoár souboru tvoří především písně a tance z …
739 694 427

Hanácký taneční soubor Hatě Tovačov

 – Naplánovat trasu
Provoz folklórního tanečního souboru. Zabýváme se udržováním lidových tradic oblasti Hané. Sdružujeme mladé lidi a učíme je lidové písně a tance. Pořádáme různé společenské …

Hanácký národopisný soubor Olešnica Doloplazy o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání vystoupení představujících lidové zvyky a tance zahrnující celoroční život prostého hanáckého …
585 356 007

MOST ProTibet, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci Tibetu a tibetským uprchlíkům v Indii a malým buddhistickým mnichům a mniškám v indických Himalájích. Zabýváme se rozvojovou a humanitární pomocí. Pro českou veřejnost i školy pořádáme pravidelné kulturně vzdělávací akce, workshopy a …
733 325 106

IQ Roma servis o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace založená na principu nestrannosti, nezávislosti, otevřenosti a nediskriminace. Poskytování sociálně právního poradenství. Zajištění podpory a asistence v terénu, zejména v domácnostech klientů. Organizování vzdělávacích a volnočasových akcí, sociálně akvizičních služeb pro rodiny s …
774 898 817

Folklorní soubor Krajina

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního souboru. Chceme se navzájem učit a představit veřejnosti blízké i vzdálené, odkud jsme a kdo …
608 566 071

Společnost přátel Itálie

Hlavním cílem je upevňovat přátelství s Itálií a napomáhat ve zprostředkování přímých styků mezi občany, organizacemi a institucemi ve všech oblastech společenského života obou zemí a ve vytváření podmínek pro tyto styky. Nabízíme kurzy …

Hanácký folklórní soubor Kosíř

 – Naplánovat trasu
Provoz folklorního sdružení zaměřeného na tanec a …
582 374 266