Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Orel jednota Uherský Brod

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na výchovu mladých lidí a dětí zejména prostřednictvím sportovních aktivit. Vedeme družstva florbalu, fotbalu, nohejbalu, aerobiku, stolního tenisu, tenisu a cykloturistiky. Nabízíme k pronájmu tenisové kurty a víceúčelové hřiště. Spravujeme fotbalové …
777 623 930

TJ Štítná nad Vláří, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme tělovýchovnou …

Vlastivědný kroužek Holešov

 – Naplánovat trasu
Provozujeme vlastivědný kroužek v obci …

Česká společnost kognitivně behaviorální terapie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení odborníků, kteří usilují o rozšiřování uplatnění postupů kognitivně behaviorální terapie jak v terapii duševních poruch, tak v oblasti poradenství, pedagogiky a sociální …

ZO ČSOP 76/17 JAVORNÍČEK

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …

Svatá Sidonie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek. Podporujeme kulturní a hospodářský rozvoj osady Sidonie. Snažíme se o udržování místních zvyků a tradic, zkvalitňování a zkrášlování prostředí i rozvoj turistického ruchu v …
725 731 226

Okresní sdružení ČUS Kroměříž z.s.

 – Naplánovat trasu
Jsme instituce, která organizačně, administrativně a ekonomicky podporuje činnost sdružených spolků, prosazuje a chrání jejich společné zájmy a …
606 581 670

Svaz skautů a skautek České Republiky, 5. oddíl skautů Fryšták, z.s.

 – Naplánovat trasu
Mezinárodní výchovné hnutí pro mládež a děti od 6 let organizuje schůzky, výpravy, akce a tábory. Činnost je zaměřena na výchovu mládeže v duchu ideí Skautingu podle zakladatele skautského hnutí Roberta Bedna …
608 510 054


MSKS - Základní organizace č. 11205, Kynologický klub Tečovice

 – Naplánovat trasu
Sdružení vytváří nezbytné podmínky pro výchovu odborníků v oblasti výcviku a chovu psů, organizuje soutěže i chovatelské a výcvikové …
608 778 599

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. základní organizace Růžďka

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …

Klub stomiků Zlín

 – Naplánovat trasu
Klub sdružuje občany s kolostomií, ileostomií a urostomií. Nabízíme rady a informace o problémech života se stomií, včetně informací o dostupných pomůckách. Dále zajišťujeme přednášky odborníků a prezentace firem, rekondiční pobyty a společenské …
777 256 335

VALMATIC s.r.o.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme konstruktéry strojní a elektro, kteří se zabývají již několik let návrhy, konstrukcí jednoúčelových strojů a zařízení, poloautomatických výrobních linek a průmyslových pracovišť, výrobních a montážních přípravků, dopravníkových a strojních …
607 205 159

Kulturní dědictví

 – Naplánovat trasu
Podpora propagace tradičních hodnot a rozvoje společnosti v oblasti kultury, folklóru, sportu, zábavy a turistiky na bázi národních …
603 171 696