Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Středisko Světlo

Pomáháme lidem s postižením, seniorům a rodinám s dětmi. Na tomto pracovišti poskytujeme službu osobní asistence pro seniory a sociálně aktivizační služby pro rodiny s …

Občanské sdružení Přátelé mateřského centra Barvínek Čistá u Horek

 – Naplánovat trasu
Organizování aktivit pro maminky, tatínky a jejich děti. Pořádání společných akcí, cvičení a dalších aktivit. Poskytování poradenství maminkám v oblastech těhotenství, porodu, kojení, psychomotorického vývoje dítěte, otužování, péče o dítě přírodními prostředky, zdravé výživy a …

Mateřské a dětské centrum Maják

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti v předškolním věku. Snažíme se podporovat sociální vztahy, toleranci a solidaritu. Nabízíme pohybové, hudební, tvořivé i vzdělávací aktivity pro děti i dospělé. Služby nabízíme také dětem trpícími zdravotními i psychickými …
723 464 655

Občanské sdružení D.R.A.K.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, které se nacházejí v nepříznivé životní situaci. Zajišťujeme výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, výkon sociálně terapeutických činností, pomoc při uplatňování práv či zprostředkování kontaktu se společenským …
601 010 550

Centrum LIRA, z.ú.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme odborné služby, podporu a pomoc pro rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Snažíme se umožnit výchovu dítěte v přirozeném prostředí. Poskytujeme veškeré informace rodinám i veřejnosti. Nabízíme poradenství o metodách, pomůckách a postupech nebo kontaktech na …


Mateřské centrum Rodinka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro setkávání rodičů a jejich ratolestí v předškolním věku. Nabízíme vzdělávací, sportovní či tvůrčí kurzy pro děti i rodiče. Pořádáme hry v divadélku Louskáček či organizujeme cvičení pro maminky se zajištěním hlídání …
732 560 420


Kostka Krásná Lípa, p.o.

 – Naplánovat trasu
Centrum bylo zřízeno městem 1. 6. 2008. Provozujeme komunitní centrum. Poskytujeme sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízíme odbornost, spolehlivost a vstřícný …
412 354 844

Mateřské centrum Oáza

 – Naplánovat trasu
Vytváříme místo a podmínky pro společensko-kulturní setkávání dětí a dospělých a jejich …
724 287 713

Spolek rodičů při ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn

Zajišťujeme mimoškolní aktivity. Organizujeme pro děti akce například Den dětí, Mikulášskou nadílku nebo Maškarní bály. Pomáháme při protidrogové výchově či sháníme pro školu sponzorské dary. Spoluvytváříme koncepci …

Centrum Dar

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti jehož cílem je spoluvytvářet podmínky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodinách prostřednictvím setkávání, doprovázení, poradenství a vzdělávání. Nabízíme odborné sociální …
604 109 594


Rodinné centrum Chloumek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Komunitní, sociálně-kulturní zařízení v rezidenční části města Mělník podporující aktivní trávení volného času rodin s dětmi a …
608 470 597