Firmy

Studentská unie TUL

Naším posláním je zpříjemňovat prostředí na TUL a to jak pro studenty a zaměstnance, tak také pro širokou veřejnost. Toho se snažíme dosáhnout pořádáním kulturních a společenských událostí, dlouhodobými projekty, vzdělávacími semináři, workshopy a úzkou spoluprací s …

Alumni Albertov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme absolventy, zaměstnance a příznivce přírodovědecké …
481 311 148

Etnica Spolek

 – Naplánovat trasu
Provoz spolku, který slučuje zastánce v oblasti správného poskytování sociálních služeb a pomoci dětem, ženám a mužům, rodinám s dětmi, matkám s dětmi, otcům s dětmi, seniorům a osobám se zdravotním postižením bez rozdílu pleti a národnosti či žijící v sociálně vyloučených …
608 243 378

Sbor Jednoty bratrské v Semilech

 – Naplánovat trasu
Provozujeme dětský volnočasový …

Dědina

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany usilující o zachování a rozvoj přírodního, kulturního a historického prostředí v obci Tatobity a v regionu Český ráj. Pořádáme besedy, koncerty, výlety a každoroční valnou hromadu …
602 293 139

Folklórní soubor Jizera Liberec

 – Naplánovat trasu
Nabídka folklórních …
484 800 594

Občanský spolek SONOW

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o citlivou regeneraci městské památkové …
724 663 760

JRS Medical o. s.

 – Naplánovat trasu
Podpora mezioborové a mezinárodní spolupráce v oblasti urgentní medicíny. Organizace odborných a vzdělávacích …
773 652 107

Lípa 2

 – Naplánovat trasu
Posilování právního vědomí občanů, zeměpisné a kulturní poznávání, zvyšování turistické zdatnosti a podpora budování občanské společnosti. Nabídka zahraničních aktivit kulturně-zeměpisného …
487 825 661

Folklorní sdružení regionu Severovýchodní Čechy

 – Naplánovat trasu
Nabídka pořadatelských služeb. Zajišťování vystoupení folklórních …
733 602 507

Revma Liga v ČR

Jsme sdružení spoluobčanů s revmatickým onemocněním, lékařů a zdravotníků. Pořádáme pravidelné rehabilitační cvičení, kulturní a společenské …

Liberecké romské sdružení, o.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se realizaci sociálních, volnočasových, kulturních a vzdělávacích programů. Zajišťujeme spolupráci s firmami zaměstnávajícími nekvalifikované pracovní …
485 107 003

Občanské sdružení Klub přátel filmu Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce a přátele …
737 641 273

YAFA - YoungAndFresh (Asses) Association, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se provozováním nezávislého sdružení podporujícího talentované studenty vysokých fotografických škol ve střední Evropě. Naším cílem je vytvořit prostor pro práci a vzdělávání autorů, kteří pracují s médiem fotografie, videoartu a nových …
731 614 373