Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

Oblastní charita Polička

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rodin s nezaopatřenými dětmi. Poskytujeme základní sociální poradenství. Zajišťujeme pracovně výchovnou činnost pro děti i dospělé, nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních činností. Zabezpečujeme podmínky a podporu pro přiměřené vzdělání …
731 598 813

Rodinné centrum KUK, z.s.

 – Naplánovat trasu
Našim cílem je snížení sociální izolace rodičů na mateřské dovolené. Organizujeme akce a aktivity pro děti a …

JERMS, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání pravidelných i nepravidelných akcí pro rodiče s dětmi a vzdělávacích programů pro matky na mateřské …
722 059 872

Oblastní charita Pardubice - Rodinné a vzdělávací centrum Holoubek

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného a vzdělávacího centra. Zaměření na výchovné, vzdělávací, aktivizační činnosti a sociální kontakt. Poskytování volnočasových aktivit. Zajištění kulturního programu či podpory fungování …
733 141 960

Rodinné centrum Srdíčko z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra pro děti a jejich rodiče. Nabídka výtvarných, sportovních či hudebních kroužků. Pořádání výletů a veřejných …
604 313 249


Rodinné a mateřské centrum Čertík Opatovice nad Labem

 – Naplánovat trasu
Podpora zapojení rodin s dětmi do společenského, sociálního, kulturního, zájmového života v obci a okolí včetně volnočasových aktivit, herny pro děti. Pořádáme společenské akce pro rodiče a …
608 256 820

Klub Paprsek

 – Naplánovat trasu
Pořádání různých akcí pro maminky s …
469 681 487

Charita Přelouč

 – Naplánovat trasu
Nabízíme profesionální pomoc a podporu v rodinách s nezaopatřenými dětmi, ve kterých selhávají základní funkce rodiny a jejíž členové nedokážou samostatně, bez vnější pomoci, obnovit tyto funkce. Dále pomáháme pěstounským rodinám vytvářet vhodné prostředí pro zdravý vývoj svěřených …
731 598 913

Na rovině

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro rodinu, děti a mládež. Pořádáme vzdělávací a společenské akce či …
723 720 712

Občanské sdružení Cvrček - mateřské centrum

 – Naplánovat trasu
Nabízíme cvičení, hry, semináře, kurzy, cvičení pro těhotné, masáže kojenců a další aktivity pro rodiče s malými …
774 321 111

Klub rodičů a přátel školy při ZŠ Vamberk

 – Naplánovat trasu
Provozujeme klub rodičů a přátel …