Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Region Orlicko-Třebovsko

 – Naplánovat trasu
Sdružování obcí s cílem rozvoje regionu v oblastech ekonomiky, rozvoje venkova, kvality života, cestovního ruchu a vnějších a vnitřních …
565 544 211

Příznivci vojenské techniky

 – Naplánovat trasu
Sdružování příznivců vojenské …

Boii, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na rozvoj a popularizaci keltského dědictví. Sdružujeme zájemce o tuto tematiku. Podporujeme turistický ruch, vzdělávání, bádání a rozšiřování znalostí o Keltech. Pořádáme keltské festivaly a svátky keltské kultury v …
733 715 980

Město na kole, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme rozvoj cyklistické dopravy ve …

Sdružení členů a přátel národopisného souboru Kohoutek

 – Naplánovat trasu
Pracujeme s regionálními materiály a využíváme těchto podkladů k tvorbě scénických dějových …
724 339 799

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Provozujeme svaz postižených civilizačními chorobami v České …

Četnická pátrací stanice Pardubice, z.s.

 – Naplánovat trasu
Věnujeme se historii československého četnictva, finanční stráže, státní policie a armády z let 1918 - 1945, a historii jednotek Stráže obrany státu 1936 - 1939. V dobových uniformách se účastníme bojových ukázek, vzpomínkových akcí, pietních aktů, spolupracujeme s filmaři při natáčení …

Mikroregion Poličsko

 – Naplánovat trasu
Ochrana společných zájmů sdružených …
461 725 253

Dětský folklorní soubor Perníček

 – Naplánovat trasu
Soubor sdružují více než 100 dětí ve věku od 4 do 18 let. Děti tančí a zpívají, pořádáme …
775 686 916

Červení Králíčci

 – Naplánovat trasu
Pořádáme kulturní akce, retrodiskotéky, tématické večírky a recesistické …
606 755 875

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Ústí nad Orlicí

 – Naplánovat trasu
Nabízíme léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními …

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci našeho …
725 762 948

Roska Pardubice, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
(1)
603 140 661

Mikroregion Železné hory

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje cestovního ruchu na svém území. Mezi obce regionu patří Běstvina, Bousov, Biskupice, Kněžice, Lipovec, Míčov-Sušice, ale také Podhořany, Prachovice, Ronov nad Doubravou, Třemošnice a Žlebské …
469 690 102