Firmy

Klubcentrum v Ústí nad Orlicí

Provozujeme organizaci pro kulturu, profesionální i neprofesionální umění, vzdělávání a využití volného času všech věkových kategorií. Pořádáme kulturní a společenské akce, výstavy, soutěže či prodejní …

MAS Moravskotřebovsko a Jevíčsko, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme občany, nestátní neziskové organizace, podnikatele a subjekty veřejné správy, které působí v rámci našeho …
725 762 948

Cesta Mladé Kultury Hlinecka

 – Naplánovat trasu
Organizace pro podporu a obohacení všeobecného kulturního rozvoje města a okolí. Pořádání kulturních a společenských …
721 427 916

Šance pro Tebe, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou aktivní seberealizace jednotlivců i skupin. Realizujeme nízkoprahové sociální programy a pořádáme kulturní …
469 623 501

SH ČMS - Sbor dobrovolných hasičů Osík

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životů, zdraví a majetku obyvatel při požárech a poskytování účinné pomoci při mimořádných událostech. Zaměřujeme se i na hasičský sport. Pořádáme kulturní a společenské akce. Disponujeme vlastní …
723 827 578

Roska Pardubice, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
(1)
603 140 661

KVAS - ZO Společnosti Renata o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka kulturní a umělecké činnosti, ekologické výchovy, vzdělávání a …
515 531 251

Východočeský letecký archiv

 – Naplánovat trasu
Vyhledávání zřícených letadel zejména z II. světové války, shromažďování historicky cenných materiálů a jejich renovací. Dále organizujeme vzpomínkové akce nebo výstavy v rámci aviatických …

Filmový klub Vysoké Mýto

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na promítání českých i zahraničních …
465 423 838

Amalthea o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je je podpora rodiny jako jedinečného prostředí pro naplňování potřeb dítěte prostřednictvím poskytování sociálních služeb a dalších odborných a společenských aktivit, zvyšovat podíl náhradní rodinné péče v systému služeb pro děti bez rodinného …

Klub lékařů Podorlicka

 – Naplánovat trasu
Provozujeme zájmovou a profesní organizaci lékařů a vysokoškolsky vzdělaných pracovníků ve …
465 676 839

SPOKUL HM, p.o.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sportovní a kulturní zařízení města Heřmanův …
777 797 141

Mikroregion Železné hory

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje cestovního ruchu na svém území. Mezi obce regionu patří Běstvina, Bousov, Biskupice, Kněžice, Lipovec, Míčov-Sušice, ale také Podhořany, Prachovice, Ronov nad Doubravou, Třemošnice a Žlebské …
469 690 102

Kulturně-společenské centrum Holetín

Provozujeme kulturně-společenské centrum. Nabízíme stolní tenis pro dospělé i děti, angličtinu pro děti, cvičení, kroužky keramiky a …