Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Květina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
721 568 898

Centrum pro náhradní rodinnou péči, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Provozujeme centrum pro náhradní péči o děti. Pořádáme pravidelná skupinová setkání. Poskytujeme odborné poradenství či individuální konzultace. Umožňujeme víkendové pobyty pro rodiče s …
731 557 681

Rodinné a mateřské centrum Jonáš

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného a mateřského centra pro děti a jejich rodiče. Umožňujeme rodičům nejen na mateřské a rodičovské dovolené aby se mohli setkávat s ostatními, dělit se o své starosti i radosti a zkušenosti a uplatnit své dovednosti při přípravě her, zábavy a využití volného času nejen svých …
728 010 015

Rodinné centrum Puclík

 – Naplánovat trasu
Provoz rodinného centra, které nabízí pohybové i hudební kroužky pro …
775 353 137

Na louce

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při léčbě dětí i dospělých v oblasti fyzické, psychické a sociální, především pomocí zooterapie formou návštěv terapeutů a přednášek. Pořádání sportovních, kulturních a společenských …
775 190 411

Centrum komunitní práce Ústí nad Labem - Coworkingové centrum

Zaměřujeme se na podporu rovných příležitostí a slaďování rodinného či pracovního života. Nabízíme hlídaní dětí. Organizujeme tématické setkání, semináře a vzdělávací aktivity. Provozujeme antidiskriminační poradnu, knihovnu a …

Diakonie ČCE - Středisko sociální pomoci v Mostě

 – Naplánovat trasu
Nabízíme služby občanské poradny a sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi. Provozujeme dobrovolnické centrum. Podporujeme děti, znevýhodněné dospělé a seniory v našich spolupracujících přijímajících organizacích. Poskytujeme pomoc a vedení rodičovských, sociálních kompetencí a …
417 638 954

Kostka Krásná Lípa, p.o.

 – Naplánovat trasu
Centrum bylo zřízeno městem 1. 6. 2008. Provozujeme komunitní centrum. Poskytujeme sociální služby, vzdělávání a zájmové aktivity. Nabízíme odbornost, spolehlivost a vstřícný …
412 354 844

Centrum pro rodinu, z.s.

 – Naplánovat trasu
Centrum je dobrovolným sdružením osob, které nabízí programy usilující o pochopení úlohy muže a ženy, rozvinutí přirozených vztahů manželů a klade důraz na dobré a přívětivé klima v celé široké rodině. Zajišťuje programy pro rodiny, mládež i pro samotné manžele jako např manželská setkání a …
417 852 315

ShineBean, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti mezinárodní humanitární a rozvojové spolupráce, globálního rozvojového vzdělávání a osvěty. Nabízíme spolupráci zaměřenou na odstraňování chudoby. Podporujeme dětí a jejich rodiče v rozvojových zemích. Pořádáme výstavy, besedy, kulturní …
775 208 460

Můj domov, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Poskytování služeb v oblasti sociálně právní ochrany dětí. Zřizování zařízení pro výkon pěstounské …
416 838 267

Báňská nadace

 – Naplánovat trasu
Podpora charitativních a sociálních …

Květina, z. s.

 – Naplánovat trasu
Posláním poskytované služby doprovázení pěstounů je podpora zdravého fungování rodiny tak, aby byla schopna zabezpečit uspokojivý vývoj dítěte v náhradní rodině na území měst dle platného …
725 947 609

Světlo Kadaň z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
474 652 030