Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Skřítek, z.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na všestranný a harmonický rozvoj osobnosti člověka moderními metodami výchovy a vzdělávání, zejména pomocí zážitkové pedagogiky, s důrazem na mezilidské vztahy, odpovědný přístup k vlastnímu životu a vztah k přírodě a životnímu …
736 103 994

Občanské sdružení montessori Uherské Hradiště

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou výuky metodou montessori. Poskytujeme osvětu v oblasti pedagogiky. Nabízíme poradenství a vzdělávací semináře o výchově, vzdělávání a osobnostním rozvoji. Pořádáme mimoškolní …
572 432 900

Oneness Centrum

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na sebepoznání, otevření vědomí a rozvoj tvůrčí síly dospělých i …
573 392 064

YMCA Olomouc

 – Naplánovat trasu
Organizování společenských aktivit pro děti a mládež a humanitárních akcí na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí. Usilujeme o harmonický rozvoj člověka a jsme otevřeni všem lidem bez ohledu na náboženské vyznání, rasu, pohlaví a sociální …
775 217 207

J&H Úklid

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, které usiluje o normální, důstojný a plnoprávný život občanů se zdravotním postižením. Spolupracujeme s ostatními organizacemi a občanskými sdruženími, které sdružují osoby se zdravotním postižením, s Úřady práce a státními …
775 686 132

Rodinná pohoda, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí a zabránit tak umístění uživatelů do ústavní péče. Nabízíme služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění do života a získat sociální …
605 473 698

Rodinná pohoda, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je pomáhat rodinám pečujícím o své blízké v jejich přirozeném prostředí a zabránit tak umístění uživatelů do ústavní péče. Nabízíme služby spojené s uspokojováním pracovních, společenských a jiných potřeb handicapovaných lidí, napomáhat začlenění do života a získat sociální …
605 473 698

Křesťanská akademie mladých, z.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádání vzdělávacích i společenských akcí za účelem rozvoje osobnosti mladých lidí. Snažíme se pomáhat různým církvím oslovit dnešní generaci. Důraz klademe na jednotu, ne rozdělení, a jsme zaměřeni na Bibli a historické křesťanství vyjádřené mnoha různými …
731 137 839

Romské centrum Hodonín

 – Naplánovat trasu
Organizování vzdělávání romských dětí a …
518 321 831

EURO EDUCA o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se vývojem a realizací vzdělávacích aktivit pro cílovou skupinu osob ohrožených sociálním vyloučením. Učíme klienty zvládat stresové a konfliktní situace, posilujeme jejich sociální dovednosti a …
734 318 797

Čakra

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro jednoduchý život a hluboké myšlení. Nabízíme nedělní hostiny …
(1)
604 246 115

Vozíčkáři ze zámku o.s.

 – Naplánovat trasu
Pořádáme sportovní, kulturní a společenské akce, zájezdy, ozdravné i rekondiční pobyty. Podporujeme možnosti rozvoje osobnosti členů …

Občanské sdružení Ostravské Slunéčko

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení se zabývá problematikou osob ohrožených sociálním vyloučením nebo osob sociálně vyloučených bez ohledu na věk, pohlaví, vzdělání a rasovou …
558 623 093