Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Sdružení pro úštěckou synagogu a hřbitov

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nepolitickým a neziskovým sdružením občanů, které spojuje zájem o dějiny židovského osídlení. Propagace, správa a údržba synagogy a hřbitova. Pořádání kulturních i společenských akcí-výstavy, koncerty a …
736 649 329

Mikroregion Žatecko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na podporu rozvoje …
606 651 223

Mikroregion Porta Bohemica

 – Naplánovat trasu
Poskytování informací pro turisty, obyvatele regionu a …
724 770 856

DŽBÁNSKO, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na provozování charitativních a sociálních služeb, činnost v oboru obnovy a rozvoje krajiny, organizování volnočasových aktivit dětí, činnost na podporu vzniku a pořádání kulturních akcí a …
604 734 688

Sýkora 2020, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je zajistit veřejnou podporu projektu úpravy malého náměstí před Vrchlického divadlem v Lounech podle návrhu významného architekta Josefa Pleskota a Lenky …

Spolek pro obnovu venkova Ústeckého kraje

 – Naplánovat trasu
Snažíme se o obnovu a podporu rozvoje venkova. Úkolem spolku je posílit prestiž venkova s cílem rozvíjet tento prostor nejen od spodu aktivitou místních lidí, ale i s pomocí a podporou vlády ČR, parlamentu ČR a Ústeckého kraje. Spolupracujeme s obcemi, podnikateli či orgány státní …
416 837 240

Historie a současnost Poohří, o. s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení pro rozvoj regionu. Pořádáme každoroční vědeckou konferenci a následné vydání …

Za Sebuzín krásnější, o.s.

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci při zkvalitnění života v obci. Pořádání kulturních a společenských …
607 159 677

MAS Šluknovsko

 – Naplánovat trasu
Příprava projektů dotovaných z fondů EU a zajištění jejich realizace. Jsme součástí iniciativy Evropské unie pro rozvoj venkova. Podporujeme projekty z oblastí cestovního ruchu, podpory malých podniků, technické infrastruktury, občanské vybavenosti a …
724 778 296

Místní akční skupina České středohoří, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení s cílem rozvoje …
417 639 613

Chvojensko

 – Naplánovat trasu
Podpora a rozvoj regionu. Organizování společenských a kulturních akcí. Sdružování podnětů a návrhů občanů k rozvoji …
737 155 959

Hospodářská a sociální rada Mostecka, o.s.

 – Naplánovat trasu
Organizace podporuje realizaci regionálních projektů. Pořádání mezinárodních …
411 130 440

Spolek přátel Evropy

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na kulturu a turistiku, sport, ochranu životního prostředí, vzdělávání a výchovu. Dále ochrana a podpora sociálně znevýhodněných. Podporujeme neziskové …
777 249 968