Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ARCUS - onko centrum, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení nabízející pomoc, konzultace a odborné poradenství onkologicky nemocným občanům a jejich rodinám. Vydáváme časopis ARCUS a brožury, které jsou zaměřeny na prevenci a léčbu onkologických onemocnění. Pořádáme ozdravné a rekondiční pobyty pro pacienty po ukončené onkologické …

Europa UOMO CZ, o.s.

 – Naplánovat trasu
Naším cílem je informovat pacienty, jejich rodiny a blízké o rakovině prostaty a pomáhat jim jak v prevenci, tak v boji s tímto …
532 233 860

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
549 216 595

Klub Diana, sdružení onkologicky nemocných a přátel

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci onkologickým pacientům získat sebedůvěru a najít odvahu znovu se zapojit do života společnosti. Zajišťujeme rehabilitační cvičení a plavání, rekondiční pobyty, zájezdy a jednodenní …
604 541 337

Liga proti rakovině Brno

 – Naplánovat trasu
Výchova k nekuřáctví a zdravému způsobu života. Poskytování poradenství a pomoci onkologickým pacientům a zdravým lidem. Zameřujeme se na zmírnění utrpení pacientů s nádorovým onemocněním a zlepšení kvality jejich …
543 136 205

Sdružení rodičů onkologicky léčených dětí ONKA

 – Naplánovat trasu
Nabízíme pomoc a podporu rodičům a rodinným příslušníkům onkologicky léčených dětí. Poskytujeme informační a pomocnou linku. Pořádáme jednodenní zájezdy nebo rodinné víkendy. Možnost využití arterapie nebo jiných …
774 446 784

Liga proti rakovině, sdružení onkologických pacientů a přátel

 – Naplánovat trasu
Poskytujeme služby v oblasti nádorové prevence a zlepšení kvality života nádorově …
495 270 121

Česká společnost histo-a cytochemická, z.s.

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje histochemických, imunohistochemických a cytochemických metod pro poznávání složení a funkce jednotlivých tkáňových a buněčných systémů. Sdružujeme pracovníky základního a aplikovaného výzkumu na zainteresovaných pracovištích. Společnost je členem a působí na konferencích …
495 816 294

Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
495 221 947


Mamma HELP, z. s.

 – Naplánovat trasu
Sdružování žen s rakovinou prsu a jejich blízkých, lékařů, sester a …
385 515 031

Sdružení onkologických pacientů Arcus - život

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na získávání, zpracovávání a rozšiřování informací s onkologickou tématikou včetně nabídky pomoci …
723 537 530

Haima České Budějovice-občanské sdružení pro pomoc dětem s poruchou

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci dětem s poruchou krvetvorby nebo s hematoonkologickým onemocněním (leukémie). Získávání prostředků pro pomoc dětem prostřednictvím sbírek finančních a jiných darů od jednotlivých osob, organizací a institucí u nás i v …
724 687 684