Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Roska Teplice, regionální organizace Unie Roska v ČR

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem s roztroušenou sklerózou formou zdravotní rehabilitace a sociálního poradenství. Zajištění setkávání členů a rekondičních …
417 532 265

Občanské sdružení - Zrnko štěstí

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme onkologické pacienty, rodinné příslušníky a …
608 279 025

Společnost pro nemocniční hygienu

 – Naplánovat trasu
Provozování profesního sdružení nemocničních hygieniků a epidemiologů se zaměřením na problematiku nemocniční …
549 495 810

Územní organizace Svazu diabetiků ČR Louny

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek diabetiků. Členům zajišťujeme informace o postižení, rekondiční a rehabilitační pobyty. Poskytujeme poradenství a vzdělávání. Zaměřujeme se také na obhajobu práv a zájmů či spolkovou …

Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR základní organizace Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou a obhajobou potřeb, práv a zájmů všech sluchově postižených v ČR. Mezi naše cíle patří odstraňování informačních, komunikačních a integračních bariér. Naše služby jsou vhodné pro všechny věkové kategorie a členy i nečleny …
603 700 994

K- centrum Kaďan

 – Naplánovat trasu
Provozujeme nízkoprahové zařízení poskytující ambulantní a terénní služby osobám ohroženým závislostí na návykových látkách. Cílem služeb je snižování sociálních či zdravotních rizik spojených se zneužíváním návykových látek. Poskytujeme sociálně aktivizační služby pro rodiny s …
725 543 165

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, občanské sdružení, okresní výbor Louny

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …

Záchranáři Žatec, o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme sdružování lidí se zájmem o předlékařskou první pomoc. Nabízíme účast na cvičení záchranných složek v terénu a školení členů i veřejnosti v první …
725 201 461

Česká neurochirurgická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v oblasti neurochirurgie. Pořádáme postgraduální kurzy neurochirurgie, výroční kongresy a jiné odborné akce. Vydáváme odborný časopis. Organizujeme různé odborné …
477 112 871

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých České republiky, zapsaný spolek

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je sdružovat a hájit zájmy nevidomých a jinak těžce zrakově postižených občanů a poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci takto postižených občanů do společnosti. Nabídka pomoci při hledání zaměstnání. Možnost výcviku vodicích …
775 438 164

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR krajský výbor Ústí nad Labem

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …

Asistenční záchranná jednotka Medical Corps

 – Naplánovat trasu
Nabídka přednášek a školení na téma první pomoc, zajištění zdravotnických dozorů při sportovních, kulturních a společenských …
721 571 991

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR, o.s. okresní výbor Teplice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního onemocnění jako je osteoporóza, epilepsie nebo roztroušená …

Centrum pro zdravotně postižené Ústeckého kraje, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Poskytování pomoci zdravotně …
775 204 056