Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Lukov

 – Naplánovat trasu
Cílen sdružení je ochrana přírody a krajiny se zaměřením na oblast Přírodního parku Novohradské hory a na lokalitu CHKO Blanský les a oblast …
723 393 705

Zachovalý kraj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Cílem spolku je zachování a rozvíjení přírodních a estetických hodnot zdejší krajiny, ochrana přírody a kulturních …

Sdružení pro ochranu přírody a výchovu Strom

 – Naplánovat trasu
Pořádání letních táborů, jejichž hlavní náplní je údržba přírodních …
386 323 240

12/12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody "Střední Brdy"

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
736 738 704

Ořešák - spolek pro ochranu přírody

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení na ochranu přírody a cenných lokalit na …
604 570 387

Záchrana Ratajska a Podvecka - Stařechov, o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení zabývající se ochranou přírody a …
603 568 066

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060

Karlštejnská cesta

 – Naplánovat trasu
Snažíme se zabránit realizaci záměrů ohrožujících životní prostředí v lokalitě Baková a jejím …
603 825 957

ZO ČSOP Radnice

 – Naplánovat trasu
Organizování aktivit se zaměřením na ochranu přírody, čistotu vod, veřejnou zeleň, enviromentální výchovu a práci s dětmi. Poskytování poradenství. Pořádání přírodovědných soutěží, přednášek, exkurzí i seminářů pro …
606 956 408

Společnost pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí

 – Naplánovat trasu
Ochrana životního prostředí Prokopského a Dalajského údolí. Zajišťujeme odborné ekologické expertízy a konzultace. Organizujeme akce pro nejširší veřejnost. Provozujeme informační centrum, výstavní sál, knihovnu, klubovnu a ubytovnu pro …
251 812 939

Zelený kruh

 – Naplánovat trasu
Sdružování nevládních ekologických organizací. Cílem sdružení je rozvoj občanského sektoru v oblasti ochrany životního prostředí, posilování spolupráce a vzájemné komunikace environmentálních organizací či zvyšování veřejného povědomí o činnosti environmentálních …
222 517 143

Centrum pro podporu občanů

 – Naplánovat trasu
Nabídka pomoci lidem, kteří se chtějí podílet na rozhodování o životním prostředí v místě, kde žijí. Zabýváme se ochranou mokřadů a vodních toků, omezováním znečištění životního prostředí toxickými látkami a odpady a podporou účasti veřejnosti v rozhodování o životním …
222 781 471

Terrigenia

 – Naplánovat trasu
Provoz organizace zaměřené na ochranu přírody a …
777 112 645

Spolek Šárecké údolí

 – Naplánovat trasu
Spolek se zaměřuje na ochranu a zatraktivnění Šáreckého …
602 205 520