Firmy

Mladý rybář, obecně prospěšná společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se modernizací výchovně vzdělávacího procesu, ochranou životního prostředí a podporou účelného a plnohodnotného využití volného času …
384 721 216

Nadace Jihočeské cyklostezky

Podpora rozvoje cyklistiky a cyklistických stezek v …

Klub českých turistů

 – Naplánovat trasu
Pořádání turistických …
607 157 627

Ortopedicko - protetická společnost

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se podporou rozvoje výzkumu v ortopedicko-protetické oblasti. Vydáváme odborný …
387 311 727

Dětský klub Jablíčko

 – Naplánovat trasu
Organizování akcí pro děti, mládež, rodiče i ostatní zájemce. Zajišťování materiální pomoci a dotací na konkrétní …
731 402 807

Spolek pro popularizaci jižních Čech

 – Naplánovat trasu
Provozujeme spolek se zaměřením na popularizaci regionu ve společnosti a poskytování informací o zajímavých místech a památkách …
382 525 781

Hamerský potok o.s.

 – Naplánovat trasu
Přispívání ke zvýšení zájmu lidí o přírodu v našem …
606 325 944

Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR - základní organizace Onko Strakonice

 – Naplánovat trasu
Nabídka léčebné a sociální rehabilitace zdravotně postižených civilizačními chorobami. Naším cílem je opětovně začlenit do společnosti osoby dlouhodobě a trvale nemocné a seniory. Specializujeme se na prevenci civilizačního …
383 333 627

Radambuk - Rada dětí a mládeže Jihočeského kraje

 – Naplánovat trasu
Sdružování organizací pracujících s dětmi, zajištění toku informací mezi jednotlivými sdruženými subjekty, organizace hromadných akcí. Snaha o vytváření právních, hospodářských, společenských a kulturních podmínek vhodných pro činnost …
775 644 101

Budějovicko - Sever

 – Naplánovat trasu
Koordinace práce obcí v oblasti cestovního ruchu, dopravy, přeshraniční spolupráce, regionálního rozvoje i sociální …
387 225 093

ZŠ Prachatice, Vodňanská

 – Naplánovat trasu
Provoz stanice zajmových činností s možností ubytovaní. Nabídka ekologických výukových …
388 317 806

Český svaz bojovníků za svobodu, o.s.

 – Naplánovat trasu
Politická, nestranická a nezávislá organizace sdružuje účastníky národního odboje za osvobození ve druhé světové válce. Sdružujeme také rodinné příslušníky a pozůstalé počínaje 15. rokem. Našimi členy se mohou stát i ostatní občané, bez rozdílu jejich politické příslušnosti a náboženského …
386 355 708

MS CHÝNOV

 – Naplánovat trasu
Provozujeme myslivecký …

Občanské sdružení POMOC Týn nad Vltavou

 – Naplánovat trasu
Sdružení realizuje myšlenku integrace lidí se zdravotním a sociálním znevýhodněním. Účastníme se mnoha projektů. Pořádáme benefiční …
385 721 509