Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Jizersko - ještědský horský spolek

 – Naplánovat trasu
Spolek přátel hor Libereckého kraje zabývající se vlastivědou a ochranou …
485 109 717

36/02 ZO ČSOP při Správě CHKO Jizerské hory

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Prosazujeme principy trvale udržitelného rozvoje v regionu. Snažíme se o vyloučení nebo alespoň o minimalizaci škodlivých zásahů do narušených ekosystémů Jizerských hor a Ještědského …
485 109 702

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677

Ochrana Klokočských skal, z. s.

 – Naplánovat trasu
Provoz občanského sdružení pro ochranu přírodní rezervace Klokočské skály a záchranu hradu …
484 840 065

Občanské sdružení S drakem rval se Michael

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení vystupující proti plánované stavbě čtyřpruhové komunikace R35 v trase mezi Turnovem a Jičínem. Pokoušíme se ovlivnit přípravu zákonů, jež omezují aktivity občanských sdružení na úseku ochrany přírody a krajiny či zasahují do občanských práv nebo vlastnických …
603 115 886

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
(1)
412 354 050

Spolek Pod Studencem

 – Naplánovat trasu
Mapování, ochrana a obnova kulturního a přírodního bohatství, ochrana přírody a …
725 240 048

Správa Krkonošského národního parku Vrchlabí

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a kulturně-výchovnou činností. Zajišťujeme strážní, kontrolní či informační služby. Provádíme sanační i údržbářské práce. Organizujeme a podílíme se na výzkumu či monitoringu složek přírodních prostředí …
(1)
499 456 111

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
412 557 300

Pod Rovněmi

 – Naplánovat trasu
Ochrana a omezování znečištění životního prostředí, přírody a krajiny. Vydávání občanského …
724 180 513

Správa Národního parku České Švýcarsko

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na péči o národní park. Zajišťujeme environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro veřejnost. Specializujeme se na monitoring, výzkum a dokumentaci přírodního i kulturního dědictví v národním parku. Zabýváme se ochranou celých …
412 558 557

MAS Labské skály

 – Naplánovat trasu
Cílem sdružení je ochrana regionu Labské skály a podpora cestovního ruchu, ochrana kulturního a přírodního dědictví, podnikání v rámci regionu, práce s dětmi a mládeží, aktivity na ochranu přírody a ekovýchova a vytváření pracovních …
774 884 805

Občanské sdružení Čakovice

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení usilující o ochranu životního …
283 930 381