Firmy

ZO ČSOP Armillaria

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Provádíme teoretickou i praktickou ochranu přírody od ochrany územních celků a krajiny až k druhové ochraně a speciálním …
485 110 709

Středisko ekologické výchovy Český Ráj

 – Naplánovat trasu
Naším posláním je napomáhat zlepšování stavu životního prostředí prostřednictvím ekologické výchovy a praktické ochrany přírody. Provozujeme ekocentrum s jednodenními i pobytovými ekologickými výukovými programy. Provozujeme Dětskou lesní naučnou …
606 704 924

Silent Spring, z.s.

Vykonáváme činnosti směřující k trvale udržitelnému životu v podobě ochrany přírody i krajiny, osvěty v oblasti poznání a ochrany životního prostředí. Zajišťujeme péči o kulturní a přírodní dědictví. Podporujeme vytváření podmínek pro zdravý život. Pořádáme semináře. Poskytujeme …

Liga ekologických alternativ

 – Naplánovat trasu
Usilování o trvale udržitelnou energetiku šetrnější k přírodě i k člověku a o udržitelné chování člověka v krajině. Pořádání zářijového Biojarmarku …
723 573 738


Ekocentrum Brniště

Provozujeme ekocentrum se zájmem zprostředkování porozumění přírodě, posílení ohleduplnosti a odpovědnosti člověka ke krajině, ve které žije. Nabízíme výukové programy o životním prostředí a roli zemědělství při péči o krajinu. V centru je umístěna interaktivní expozice o kulturní krajině …

Ještěrka - Život pod Ještědem, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz sdružení, které se zabývá ochranou kulturního a přírodního bohatství, životního prostředí a památek. Zaměření na rozvoj regionu …
739 094 717

Ekocentrum Oldřichov v Hájích, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Nabízíme vzdělávání dětí, mládeže, pedagogů a veřejnosti v oblasti ekologické výchovy a životního …
778 535 967

Projizerky o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme občanské sdružení pro životní …
602 111 752

Nadace pro záchranu a obnovu Jizerských hor

 – Naplánovat trasu
Podpora aktivit směřujících k obnově stabilních lesních ekosystémů a harmonické krajiny Jizerských …
486 131 091

Sdružení na záchranu kopce Tlustec, z.s.

 – Naplánovat trasu
Občanské sdružení usilující o záchranu přírodní …
602 272 677

Společnost pro Jizerské hory, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se péčí o přírodu i krajinu a pořádáme akce pro veřejnost. Realizujeme výsadbu alejí a ekologické projekty. Specializujeme se na ekologickou výchovu mládeže i veřejnosti. Poskytujeme informace, poradenství a konkrétní pomoc v oblastech péče o …
734 206 747

Hnutí Duha Česká Lípa

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se prosazováním ekologických řešení, která mají zajistit zdravější a čistší prostředí pro život. Věnujeme se ochraně přírody a životního prostředí před nezákonným …
487 834 149

Náš kraj, z.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekologické …
485 107 977