Firmy

ZO ČSOP PODORLICKO Česká Třebová, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provádíme praktickou terénní ochranu přírody a ekologickou výchovu. Zajišťujeme výsadbu stromků v biokoridorech. Vyvěšujeme a zajišťujeme výrobu, čištění a údržbu ptačích budek. Pro školy poskytujeme pracovní …
725 734 871

Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v Pardubickém kraji. Vydávání povolení ke kácení stromů. Zajištění péče o …
466 262 879

Ekocentrum Renata

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekocentrum specializované na chovatelství, zemědělství a zdravý životní styl. Zaměřujeme se na ekovýchovu dětí a …
464 620 223

Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování environmentální a ekologické výchovy dětí, mládeže i …
731 563 819

ZO ČSOP Zlatá studánka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
605 717 350

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Český svaz ochránců přírody Chrudim

Ochrana přírody a krajiny. Péče o krajinu - údržba maloplošných chráněných i nechráněných území, likvidace skládek. Poskytování …

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

Ekologické centrum Eko-Land.eu

Provozování ekologického centra pro environmentální vzdělávání dětí a mládeže. Snaha o vytváření harmonických vztahů člověka k přírodě, ostatním lidem a sobě samému. Pořádání letních …

Krajina pod Lázkem o.s.

 – Naplánovat trasu
Sdružení se zabývá zachováním krajinného rázu obce a jejího …
602 324 581

Zelený dům Chrudim

Provozujeme osvětové a poradenské ekocentrum, ekologickou poradnu a knihovnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …

Občanské sdružení Naše Výprachtice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí. Pravidelně vydáváme svoji listy. Pořádáme kulturní programy, přírodovědné pořady v domovech pro seniory nebo pravidelné promítání o životním prostředí. Vyjadřujeme se k problémům s životním …

Centrum ochrany přírody

 – Naplánovat trasu
Jsme dobrovolným, nevládním, neziskovým sdružením snažícím se o ochranu zvláště chráněných území. Poskytujeme obecně prospěšnou činnost v oblasti ochrany životního prostředí. Posuzujeme zdravotní stav dřevin. Zajišťujeme tvorbu naučných stezek i biologické …
605 718 776

Ekocentrum Paleta, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ekologická výchova a osvěta pro žáky základních a mateřských …
739 578 022