Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

ZO ČSOP Klub ochránců SPR Habrov

 – Naplánovat trasu
Nabízíme ekologický výukový program a služby v oblasti ekologie a péče o životní prostředí. Provozujeme ekocentrum a ekoporadnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …
722 941 947

Ekocentrum Skřítek Polička o.s.

 – Naplánovat trasu
Zajišťování environmentální a ekologické výchovy dětí, mládeže i …
731 563 819

Občanské sdružení Chráníme stromy

 – Naplánovat trasu
Jsme nepolitické občanské sdružení a našim hlavním cílem je ochrana stromů v městském prostoru v Pardubicích. bojujeme proti kácení stromů v Tyršových sadech. Požadujeme, aby při obnově parku docházelo ke kácení stromů a odstraňování keřů jen pokud je to nezbytné …
725 816 095

DAPHNE - Institut aplikované ekologie, z.s.

 – Naplánovat trasu
Působíme v oblasti ochrany přírody a nabízíme profesionální přístup. Zaměřujeme se na znalost botaniky a zoologie přes aplikovanou ekologii, statistiku až po zemědělství. Přispíváme k ochraně přírody a hospodaření. Provádíme odborné výzkumy a poskytujeme poradenství v …

Český svaz ochránců přírody - Záchranná stanice a ekocentrum Pasíčka

 – Naplánovat trasu
Sdružujeme zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Zabýváme druhovou ochranou živočichů, ekologickou výchovou a osvětou. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro …
777 678 777

Zelená pro Pardubicko, občanské sdružení

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírody a krajiny dle § 70 odst. 2 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny v Pardubickém kraji. Vydávání povolení ke kácení stromů. Zajištění péče o …
466 262 879

Zelený dům Chrudim

Provozujeme osvětové a poradenské ekocentrum, ekologickou poradnu a knihovnu. Připravujeme doprovodné akce ke Dnům Země, zdraví, hluku, výživy nebo k Evropskému týdnu …

ZO ČSOP Rybák Svitavy

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružuje zájemce o ochranu přírody a životního prostředí. Hlavním motivem vzniku byl zejména neutěšený stav v oblasti hospodaření na rybnících v regionu Svitavska a snaha prosazovat lepší ochranné podmínky zejména pro ptactvo, a to nejen na těchto vodních …
603 349 088

ZO ČSOP Zlatá studánka

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
605 717 350

Ekologické centrum Eko-Land.eu

Provozování ekologického centra pro environmentální vzdělávání dětí a mládeže. Snaha o vytváření harmonických vztahů člověka k přírodě, ostatním lidem a sobě samému. Pořádání letních …

Občanské sdružení Naše Výprachtice

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou životního prostředí. Pravidelně vydáváme svoji listy. Pořádáme kulturní programy, přírodovědné pořady v domovech pro seniory nebo pravidelné promítání o životním prostředí. Vyjadřujeme se k problémům s životním …

Ekocentrum Renata

 – Naplánovat trasu
Provozujeme ekocentrum specializované na chovatelství, zemědělství a zdravý životní styl. Zaměřujeme se na ekovýchovu dětí a …
464 620 223

Ekocentrum Paleta, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ekologická výchova a osvěta pro žáky základních a mateřských …
734 833 595

Občanské sdružení Devět skal

 – Naplánovat trasu
Přispívání k ochraně přírody. Propagace poznatků ekologie, ekologického zemědělství a …
469 312 238