Firmy
Řazení výsledků: výchozí |

Občanské sdružení Pro Kladno

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního …

Naše Kosmonosy, o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozujeme sdružení, jehož cílem je ochrana životního …
725 244 482

Český svaz ochránců přírody 03/02 ZO Brdy, Komárov

 – Naplánovat trasu
Pořádáme tábory pro děti a osvětové akce pro veřejnost. Zabýváme se enviromentální výchovou a účastníme se správních …
311 572 146

Okresní sdružení ČSOP Benešov

Poradenství pro ochranu životního prostředí, posláním je ochrana přírodního a kulturního …

Naučné středisko ekologické výchovy Kladno - Čabárna, o.p.s.

 – Naplánovat trasu
Provoz ekologického sdružení. Pořádání odborných kurzů i školení za účelem zachování biologické rozmanitosti a zdravého životního prostředí. Zajišťování přednášek, osvětových programů, praktik a exkurzí pro žáky a …
312 245 333

ZO ČSOP Klenice, Mladá Boleslav

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody, ekologickou výchovu a vzdělávání. Pořádáme přírodovědné soutěže, přednášky, exkurze i semináře pro školy. Vedeme oddíl mladých ochránců …
605 000 577

Českomoravská myslivecká jednota, z.s., okresní myslivecký spolek Beroun

 – Naplánovat trasu
Podpora rozvoje myslivosti a ochrany přírody. Provádění kurzů a zkoušek z myslivosti, soutěží pro děti a mládež i pořádání kynologických akcí. Organizujeme kurzy pro získání loveckého lístku, pracovní zkoušky loveckých psů a střelecké závody. Zabýváme se umělým odchovem koroptve …
311 622 196

ZO ČSOP Ekocentrum Říčany

 – Naplánovat trasu
Zaměřujeme se na ochranu přírody a krajiny. Prosazujeme uplatňování zásad trvale udržitelného rozvoje s důrazem na environmentální výchovu a osvětu. Pořádáme akce pro děti a …
604 240 060


o.s. Strniště - společnost životního prostoru a vzdělávání

 – Naplánovat trasu
Snaha o seznámení dětí se životním prostředím. Pořádání jazykových, sportovních a kulturních …
608 012 354

Děti Země - Klub Krajina a památky Křivoklátska

 – Naplánovat trasu
Zajišťujeme provoz sdružení, které chrání přírodu i životní prostředí člověka, posiluje pouto mezi lidmi a krajinou a soustřeďuje se na práci v …
602 289 730

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Poskytujeme poradenství v oblasti životního prostředí. Provádíme údržbu zeleně a likvidaci nepůvodních rostlin. Provozujeme naučnou stezku …
602 273 770

Neplejtvej

Naším hlavním cílem je ochrana všech přírodních zdrojů. Hledáme ale také další možnosti využívání "odpadu" jako suroviny. Jsme zdravá, nezávislá alternativa, která vybízí společnost k šetření přírodními …

Enkláva Sychrov

Provozujeme veřejné sdružení zájemců o přírodní architekturu, ekologii a zemědělství. Realizujeme výstavbu přírodních …