Firmy

Denemark - občanské sdružení

Nabízíme služby a poradenství v oblasti ekologie, ochrany životního prostředí, péče o krajinu a ekologické výchovy. Zaměřujeme se zejména na realizace projektů směřujících k ochraně životního prostředí. Mezi naše služby také patří zajištění vzdělávací …

Sdružení ZP - EKO, chráněná dílna

 – Naplánovat trasu
Zajišťování obecně prospěšných služeb v oblasti životního prostředí. Vyhledávání a realizace ekologických …

Český Kras - Pláně

 – Naplánovat trasu
Všeobecná ochrana životního prostředí, krajiny a společný postup sdružených obcí při dosahování ekologické stability zájmového …
257 830 005


Enkláva Sychrov

Provozujeme veřejné sdružení zájemců o přírodní architekturu, ekologii a zemědělství. Realizujeme výstavbu přírodních …

Český svaz ochránců přírody 03/02 ZO Brdy, Komárov

 – Naplánovat trasu
Pořádáme tábory pro děti a osvětové akce pro veřejnost. Zabýváme se enviromentální výchovou a účastníme se správních …
311 572 146

Sdružení pro ochranu krajiny, z.s.

 – Naplánovat trasu
Ochrana přírodního a krajinného prostředí včetně kulturních a historických hodnot. Soustřeďuje se na oblast katastrálního území Čížovky (Petkovy), Domousnice a jejich blízkého …
(1)
608 509 934

Pátecká stezka o.s.

 – Naplánovat trasu
Provozování neziskového sdružení na ochranu přírody, zejména evropské fauny. Pořádání školení a jiných výchovně vzdělávacích …
606 360 594

Místo pro život HON o.s.

Provozujeme didaktický program pro základní školy. Primárně je zaměřený na téma udržitelného rozvoje. Hlavním cílem je zvýšení úrovně vzdělanosti k udržitelnému rozvoji na venkově a propojení školní výuky se životem v místě školy. Hravou formou učíme děti poznávat přírodu a jak se k ní …

Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava

 – Naplánovat trasu
Zabýváme se ochranou přírody a krajiny. Poskytujeme poradenství v oblasti životního prostředí. Provádíme údržbu zeleně a likvidaci nepůvodních rostlin. Provozujeme naučnou stezku …
602 273 770


Český svaz ochránců přírody CHRPA

 – Naplánovat trasu
Sdružování zájemců o ochranu přírody a životního …
604 914 213

Neplejtvej

Naším hlavním cílem je ochrana všech přírodních zdrojů. Hledáme ale také další možnosti využívání "odpadu" jako suroviny. Jsme zdravá, nezávislá alternativa, která vybízí společnost k šetření přírodními …

Občanské sdružení Pro Kladno

 – Naplánovat trasu
Organizace sdružující zájemce o ochranu přírody a životního …